#
1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678БаллыABCDБаллыABCDБаллыABCDБаллы5678Баллы1234Баллы5678БаллыABCDБаллыABCDБаллы1234Баллы5678БаллыОбщий балл
1401
ladaufa
454545
1402
R12822
100100200100801801008041221702595100771771001002001001002001001002001473
1403
abilkhanov02
100321114310080562365050104015010070100270100100592591001003602361294
1404
vahnaze1
0000
1405
Артём Комендантян
100100100300300
1406
princebelkovetz
65651000100165
1407
leraleush
454545
1408
Nikoloz Tsimakuridze
100100100
1409
iegor.taev
606060
1410
bagdanbasiev
000
1411
nikita_nikolayk@tut.by
000
1412
Shpakovskij.denis
100100200200
1413
vadim3000iq
000
1414
leonid2OO5
454545
1415
danil212211
100100100
1416
Станислав Герасимов
000
1417
neckboss
10007317310010010010010030010085185758
1418
famafka
100100100593590100100459
1419
dsycev62
10065165100100200365
1420
Golovanov399
10070170170
1421
keller28va
00000
1422
bagincode
00501040100100
1423
nasik.delax
49307900079
1424
MrMiroslaw
100300130501040100230
1425
kernalex256
100100100030010080881228010010001003001001001001004001280
1426
mr.artik2002
606060
1427
danya.smelskiy
1003001305004090220
1428
turysbek02
10010002001005035185385
1429
EkaterinaSaenko2001
4930795002070149
1430
Klesomik
100324621199100502941831001003220252634
1431
a.ismagilow
10010010059359359
1432
aezakmi25010
929292
1433
Gregpost99
000
1434
artsybashevdenis
000
1435
al.chvanov7
1001003016246246
1436
z.toroschin
1001116127127
1437
bev.lemelisk
100854634265100821828010018010010001003005454981
1438
bytsa15
10010000100
1439
mHuman
0100100202200100100200420
1440
samvelandreasyan
10039139100802016216100100460246100807442581001009054344701006455289100771002830510085903831310005559214100100100563562680
1441
mr.s4l
383820204545103
1442
xbelonogov
100100100300300
1443
Shaihitdin Nezametdinov
100100100300100100102100695501241001006816284918
1444
k20ma
606060
1445
rahmatulin.ralif
10010020080808585365
1446
krivoruchkoanastacia
0000
1447
Алексей Суслов
494949
1448
リンク 悪い
000
1449
ilye@mdo.ru
1001000200200
1450
vladeliseev05
100100551001558686341
12526272829303132333436