#
1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678ScoreABCDScoreABCDScoreABCDScore5678Score1234Score5678ScoreABCDScoreABCDScore1234Score5678ScoreTotal score
1401
leraleush
454545
1402
Nikoloz Tsimakuridze
100100100
1403
iegor.taev
606060
1404
bagdanbasiev
000
1405
nikita_nikolayk@tut.by
000
1406
Shpakovskij.denis
100100200200
1407
vadim3000iq
000
1408
leonid2OO5
454545
1409
danil212211
100100100
1410
Станислав Герасимов
000
1411
neckboss
10007317310010010010010030010085185758
1412
famafka
100100100593590100100459
1413
dsycev62
10065165100100200365
1414
Golovanov399
10070170170
1415
keller28va
00000
1416
bagincode
00501040100100
1417
nasik.delax
49307900079
1418
MrMiroslaw
100300130501040100230
1419
kernalex256
100100100030010080881228010010001003001001001001004001280
1420
mr.artik2002
606060
1421
danya.smelskiy
1003001305004090220
1422
turysbek02
10010002001005035185385
1423
EkaterinaSaenko2001
4930795002070149
1424
Klesomik
100324621199100502941831001003220252634
1425
a.ismagilow
10010010059359359
1426
aezakmi25010
929292
1427
Gregpost99
000
1428
artsybashevdenis
000
1429
al.chvanov7
1001003016246246
1430
z.toroschin
1001116127127
1431
bev.lemelisk
100854634265100821828010018010010001003005454981
1432
bytsa15
10010000100
1433
mHuman
0100100202200100100200420
1434
samvelandreasyan
10039139100802016216100100460246100807442581001009054344701006455289100771002830510085903831310005559214100100100563562680
1435
mr.s4l
383820204545103
1436
xbelonogov
100100100300300
1437
Shaihitdin Nezametdinov
100100100300100100102100695501241001006816284918
1438
k20ma
606060
1439
rahmatulin.ralif
10010020080808585365
1440
krivoruchkoanastacia
0000
1441
Алексей Суслов
494949
1442
リンク 悪い
000
1443
ilye@mdo.ru
1001000200200
1444
vladeliseev05
100100551001558686341
1445
Georgy Skhirtladze
10001009209100100046246455
1446
tim4enkomak
000000
1447
lyazer.stepan
00555
1448
chursinant
000
1449
pav.kudryavcev1
000
1450
kyablonovsky
000
12526272829303132333436