#
1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678ScoreABCDScoreABCDScoreABCDScore5678Score1234Score5678ScoreABCDScoreABCDScore1234Score5678ScoreTotal score
401
rihar3681@mail.ru
0007670406192192
402
Kris Evans
000
403
igand80
100100100
404
arceniy.kadochnikov
100100100
405
afobeusyt
505050
406
Beka Grdzelishvili
10010032232100100020220452
407
lev.chisyakov.12
0212121
408
gorodnov.bogdan
10068300198100100100100398
409
artem.turevich
100100763431010010032100332642
410
d0reshnikov
10010000200200
411
Марина Леденёва
100100100100200300
412
Лев
100100100
413
pakkanenm
10069552241008768255479
414
rri2002
10010000100
415
runtime57
1001001001001001001621610085902751001005559314100100100563561361
416
Georgiy Kuksa
100100100
417
bagabova22@mail.ru
000
418
vladislav.sevets
10032132132
419
k.didichenko03
000
420
Акылбек Айткали
100100100
421
cms-modules
454545
422
gull-x
000
423
Костя Кокошник
757575
424
Ярослав Левченко
0000
425
n.chistyakov@lnip.su
100100100100100100200400
426
Alex Shekhovtsov
212191919292204
427
mishanya_koval
000
428
room service
242424
429
NVAL
1005932191100100291
430
horizont2
100001001003032162262
431
topradar
000
432
Antony Bulakh
000
433
shvartcav13@gmail.com
000
434
yarorekiw
100651651515100010010010040240100100200100701701000100100851851175
435
Евгений Борцов
100655221710010050250467
436
osipovln
616161
437
perelygin0703
000
438
govard.duck1
000
439
stddeque
000
440
freepvps
05555100100155
441
anna.smolnikova215
000
442
ncr2016
505050
443
kot9pa16lvl
808080
444
Alexander Antropov
100100212110010010080352151005915910010020010010020000995
445
timaeuskolinko666
000
446
arseniyX92
10010094294294
447
Максим Гапонов
0040401001005559114254
448
nnbeav
1000100100174501621005980239501
449
xyz1988
757575
450
BogolyubskiyAlexey
100100100
156789101112131436