#
1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678ScoreABCDScoreABCDScoreABCDScore5678Score1234Score5678ScoreABCDScoreABCDScore1234Score5678ScoreTotal score
351
igand80
100100100
352
arceniy.kadochnikov
100100100
353
afobeusyt
505050
354
Beka Grdzelishvili
10010032232100100020220452
355
lev.chisyakov.12
0212121
356
gorodnov.bogdan
10068300198100100100100398
357
artem.turevich
100100763431010010032100332642
358
d0reshnikov
10010000200200
359
Марина Леденёва
100100100100200300
360
Лев
100100100
361
pakkanenm
10069552241008768255479
362
rri2002
10010000100
363
runtime57
1001001001001001001621610085902751001005559314100100100563561361
364
Georgiy Kuksa
100100100
365
bagabova22@mail.ru
000
366
vladislav.sevets
10032132132
367
k.didichenko03
000
368
Акылбек Айткали
100100100
369
cms-modules
454545
370
gull-x
000
371
Костя Кокошник
757575
372
Ярослав Левченко
0000
373
n.chistyakov@lnip.su
100100100100100100200400
374
Alex Shekhovtsov
212191919292204
375
mishanya_koval
000
376
room service
242424
377
NVAL
1005932191100100291
378
Sergey Goncharov
191000011900119
379
horizont2
100001001003032162262
380
topradar
000
381
Antony Bulakh
000
382
shvartcav13@gmail.com
000
383
yarorekiw
100651651515100010010010040240100100200100701701000100100851851175
384
Евгений Борцов
100655221710010050250467
385
osipovln
616161
386
perelygin0703
000
387
govard.duck1
000
388
stddeque
000
389
freepvps
05555100100155
390
anna.smolnikova215
000
391
ncr2016
505050
392
kot9pa16lvl
808080
393
Alexander Antropov
100100212110010010080352151005915910010020010010020000995
394
timaeuskolinko666
000
395
arseniyX92
10010094294294
396
Максим Гапонов
0040401001005559114254
397
nnbeav
1000100100174501621005980239501
398
xyz1988
757575
399
BogolyubskiyAlexey
100100100
400
ionirov5
10010010101001001001008728710010090290787
14567891011121336