#
1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678ScoreABCDScoreABCDScoreABCDScore5678Score1234Score5678ScoreABCDScoreABCDScore1234Score5678ScoreTotal score
401
Kris Evans
000
402
igand80
100100100
403
arceniy.kadochnikov
100100100
404
afobeusyt
505050
405
Beka Grdzelishvili
10010032232100100020220452
406
lev.chisyakov.12
0212121
407
gorodnov.bogdan
10068300198100100100100398
408
Марина Леденёва
100100100100200300
409
Лев
100100100
410
pakkanenm
10069552241008768255479
411
rri2002
10010000100
412
runtime57
1001001001001001001621610085902751001005559314100100100563561361
413
Georgiy Kuksa
100100100
414
bagabova22@mail.ru
000
415
vladislav.sevets
10032132132
416
k.didichenko03
000
417
Акылбек Айткали
100100100
418
cms-modules
454545
419
gull-x
000
420
Костя Кокошник
757575
421
Ярослав Левченко
0000
422
n.chistyakov@lnip.su
100100100100100100200400
423
Alex Shekhovtsov
212191919292204
424
mishanya_koval
000
425
room service
242424
426
NVAL
1005932191100100291
427
Sergey Goncharov
191000011900119
428
horizont2
100001001003032162262
429
topradar
000
430
Antony Bulakh
000
431
shvartcav13@gmail.com
000
432
yarorekiw
100651651515100010010010040240100100200100701701000100100851851175
433
Евгений Борцов
100655221710010050250467
434
osipovln
616161
435
perelygin0703
000
436
govard.duck1
000
437
stddeque
000
438
freepvps
05555100100155
439
anna.smolnikova215
000
440
ncr2016
505050
441
kot9pa16lvl
808080
442
Alexander Antropov
100100212110010010080352151005915910010020010010020000995
443
timaeuskolinko666
000
444
arseniyX92
10010094294294
445
Максим Гапонов
0040401001005559114254
446
nnbeav
1000100100174501621005980239501
447
xyz1988
757575
448
BogolyubskiyAlexey
100100100
449
ionirov5
10010010101001001001008728710010090290787
450
elvinnn2008@gmail.com
555555
156789101112131436