#
1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678БаллыABCDБаллыABCDБаллыABCDБаллы5678Баллы1234Баллы5678БаллыABCDБаллыABCDБаллы1234Баллы5678БаллыОбщий балл
1101
Bakuri Cucxashvili
100100200200
1102
RadionowaM
100100200200
1103
Марин Йорданов
10001001001000000200
1104
alferidmohammed
100100100100200
1105
Alexandre Cxovrebovi
100100200200
1106
GoshanMan
100100100100200
1107
sv1rid.e
100100100100200
1108
thesmartandrey
100100200200
1109
Misha100896
100100200200
1110
kutdanila
100100200200
1111
Акылбек Айткали
1001000200200
1112
alex145031
10010010010000200
1113
Sunetzzz
7910021200200
1114
vyacheslav.ivanov@school.msu.ru
00100100200200
1115
vl4dimir.riab
100100100100200
1116
MullerMark1
002020100161162020454500201
1117
daminovk2006
151575591345454203
1118
Alex Shekhovtsov
212191919292204
1119
ruzilzagirov
55554949100100204
1120
alexxela179
10010020066206
1121
qwertyqwertyqwerty3000
60600020206106120204545206
1122
Артём Титов
686860608080208
1123
qzwg7hs
10032461783030208
1124
staszw
1001006050110210
1125
yffylf
10011111100100211
1126
d1m0n1braev
1005954213213
1127
stepanov.aa@students.sch2.ru
01006054214214
1128
dimabutgus@tut.by
00020205050000100100004545215
1129
pasha.guskov02
100100015215215
1130
MattSS
100100015215215
1131
kyntsevichvova
1000161161000100216
1132
Руслан Выродов
10016116100100216
1133
Роман Трапезников
505010069169219
1134
somkinartem
100100202001919305080219
1135
sashagnusov
10010020220220
1136
danya.smelskiy
1003001305004090220
1137
drsanusha
1001001121199220
1138
haivankata
10010020220220
1139
RealDmitryGrigorev
06584.8149.87171220.8
1140
flyce32
10010021221221
1141
n-zhidkov
100100210221221
1142
Иии
10010021221221
1143
Султан Субхангулов
6885680221221
1144
Амирлан Шарипов
100100605014124224
1145
maxilomik
1006955224224
1146
Мелёхин Никита
10030130100100230
1147
tsyganok06
0606000750750505000045045000230
1148
MrMiroslaw
100300130501040100230
1149
Дан Серебренников
1515100571576060232
1150
georgepetkov
10032132100100232
11920212223242526272834