#
1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678ScoreABCDScoreABCDScoreABCDScore5678Score1234Score5678ScoreABCDScoreABCDScore1234Score5678ScoreTotal score
1151
savelii99
100100200200
1152
aonoprishvili
1000100100100200
1153
Shpakovskij.denis
100100200200
1154
ilye@mdo.ru
1001000200200
1155
Карим Миннибаев
00100100100100200
1156
Амир Субхангулов
1001001000100200
1157
JUSTICE Romanovsky
100100100100200
1158
mansur20478
100100200200
1159
Bakuri Cucxashvili
100100200200
1160
RadionowaM
100100200200
1161
Марин Йорданов
10001001001000000200
1162
alferidmohammed
100100100100200
1163
Alexandre Cxovrebovi
100100200200
1164
GoshanMan
100100100100200
1165
sv1rid.e
100100100100200
1166
thesmartandrey
100100200200
1167
Misha100896
100100200200
1168
kutdanila
100100200200
1169
Акылбек Айткали
1001000200200
1170
alex145031
10010010010000200
1171
Sunetzzz
7910021200200
1172
vyacheslav.ivanov@school.msu.ru
00100100200200
1173
vl4dimir.riab
100100100100200
1174
MullerMark1
002020100161162020454500201
1175
daminovk2006
151575591345454203
1176
Alex Shekhovtsov
212191919292204
1177
ruzilzagirov
55554949100100204
1178
alexxela179
10010020066206
1179
qwertyqwertyqwerty3000
60600020206106120204545206
1180
Артём Титов
686860608080208
1181
qzwg7hs
10032461783030208
1182
staszw
1001006050110210
1183
yffylf
10011111100100211
1184
d1m0n1braev
1005954213213
1185
stepanov.aa@students.sch2.ru
01006054214214
1186
dimabutgus@tut.by
00020205050000100100004545215
1187
pasha.guskov02
100100015215215
1188
MattSS
100100015215215
1189
kyntsevichvova
1000161161000100216
1190
Руслан Выродов
10016116100100216
1191
g.y.98
10019119100100219
1192
Роман Трапезников
505010069169219
1193
somkinartem
100100202001919305080219
1194
sashagnusov
10010020220220
1195
danya.smelskiy
1003001305004090220
1196
drsanusha
1001001121199220
1197
haivankata
10010020220220
1198
RealDmitryGrigorev
06584.8149.87171220.8
1199
flyce32
10010021221221
1200
n-zhidkov
100100210221221
12021222324252627282936