#
1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678ScoreTotal score
3251
saiganovilya
003030030
3252
vlnataly2007
00
3253
bgin
00
3254
mpakkanen
2121616182
3255
Ласкин Лев
00
3256
vikakreshetova
10010033331000100233
3257
shmit174
313131
3258
Коротаев Руслан
00
3259
tagirHamitov
100100200200
3260
linov2006
424242
3261
apilight
00
3262
motomax990
100100100
3263
ToToNadoVibirat
000
3264
zuevaleksey71
00
3265
Kim-TatyanaSen
100100100
3266
l0lerpop
100100100
3267
Кирилл Яковлев
00100100100
3268
chnikitas
000303010084184214
3269
sudnik.katy
100100100
3270
pakhomovee
10010010010040010010010060360760
3271
super.dark6618
00
3272
ylovtsov
10010002001006629172121001001009309721
3273
amphyxs@gmail.com
60100160160
3274
NoName.gg.228
100100100
3275
nikalt.box
00
3276
DA2101Z
000
3277
ivalip.ivanov@mail.ru
000
3278
kravtsovamv
100100100100100100009595395
3279
e.isbrave
100100100
3280
NikolaiNikolaevichID
00
3281
Пувлик Іванов
100100100
3282
Данил Муталлапов
100100100100200
3283
Aurika0Andreeva
00000
3284
dany160301
00
3285
timofey@chulkov.ru.com
00
3286
alikinzhora
00
3287
dmitriy.sudakov2001
000
3288
khasanov@lyceum.yaconnect.com
00
3289
sh.mishanro@gmail.com
000
3290
attractors.team
00
3291
savely.strizhenkov
00
3292
DanilRybe
1000100100
3293
m.bugryshev@gmail.com
222210010050250100100200472
3294
koshkinmitya25
000
3295
katerul
00
3296
glebko4etkov
141414
3297
alexleha2004@mail.ru
100100100
3298
Степан Клименко
1001002001001001001001000100000500
3299
Игорь Колесников
5005050
3300
naisovan
131313
16263646566676869707184