#
1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678ScoreTotal score
4001
Bruce Wilyam Play
00
4002
viktoruzhegoff
100010010001001001001000300500
4003
vladimiresoyan
99100100100100209
4004
sergeyepstein
100631002633131294
4005
Евгений Ханяк
545454
4006
ruca905
303030
4007
gonjubazz
10001000100
4008
alexshoronov
00
4009
notequabl
00
4010
Кирилл Плетнёв
100100100
4011
meyirzhan Amangeldi
3030000030
4012
artem.titovtitoff
1001001001004007474100100100100100153151001001001004001001001389
4013
kakosik3007@gmail.com
000
4014
ddanniil0
100100100
4015
Вусал Алиев
10015115115
4016
kiselev3300@gmail.com
000
4017
pav.eg00
101101060601001001003005050100100100300811
4018
vladfaer10@gmail.com
100100100100200
4019
FlymeDllVa
00
4020
schl16adm
31310031
4021
dmitry.protasov0
1001001011004011001001001004000801
4022
Yuriy Abramov
100100100
4023
gajimuradsaigitov
100100100
4024
chernovvova2016
000
4025
irinasult
00
4026
danilovchinnikoveetk
00
4027
MoJLoKa
000
4028
omarakabest
00
4029
zhanat.t.a@gmail.com
00
4030
mrkhokho
100100101301100100100300601
4031
Lev Sidorov
00
4032
bauman.alexey
00
4033
geobob2007@gmail.com
004242042
4034
giniatullinarslan
100100100
4035
golevjegor
0000
4036
zhandosnu2
000
4037
Забелин Максим Максимович
00
4038
vadik.golubin
00
4039
irolgeizer
10010010000100200
4040
Анастасия Баулина
100100100
4041
vanogam
1001001009309100100101301100100100300910
4042
krasko.ol@gmail.com
141414
4043
kirilovav@yandexlyceum.ru
00
4044
themaison2003
000
4045
Zhanbolat Kusainov
10010010103011000100402401001001001004009009010010060563161510050602251001002001772
4046
ivan.zykov.05
272727
4047
SIthell
242424
4048
Андрей Носов
000
4049
Danil Bubnov
100100100
4050
nickXone
00
174757677787980818283