#
1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678ScoreTotal score
3201
Kim-TatyanaSen
100100100
3202
l0lerpop
100100100
3203
Кирилл Яковлев
00100100100
3204
chnikitas
000303010084184214
3205
sudnik.katy
100100100
3206
pakhomovee
10010010010040010010010060360760
3207
super.dark6618
00
3208
ylovtsov
10010002001006629172121001001009309721
3209
egorcheremiskin
001004414485851000100329
3210
amphyxs@gmail.com
60100160160
3211
NoName.gg.228
100100100
3212
nikalt.box
00
3213
DA2101Z
000
3214
ivalip.ivanov@mail.ru
000
3215
kravtsovamv
100100100100100100009595395
3216
e.isbrave
100100100
3217
NikolaiNikolaevichID
00
3218
Пувлик Іванов
100100100
3219
Данил Муталлапов
100100100100200
3220
Aurika0Andreeva
00000
3221
dany160301
00
3222
timofey@chulkov.ru.com
00
3223
alikinzhora
00
3224
dmitriy.sudakov2001
000
3225
Гоша Громов
1005015010010020010010066266100100100253251001002001141
3226
khasanov@lyceum.yaconnect.com
00
3227
sh.mishanro@gmail.com
000
3228
attractors.team
00
3229
savely.strizhenkov
00
3230
DanilRybe
1000100100
3231
m.bugryshev@gmail.com
222210010050250100100200472
3232
koshkinmitya25
000
3233
katerul
00
3234
glebko4etkov
141414
3235
alexleha2004@mail.ru
100100100
3236
Степан Клименко
1001002001001001001001000100000500
3237
Игорь Колесников
5005050
3238
naisovan
131313
3239
Николай Крещук
000
3240
belochka200
00
3241
bessonov.vovan2014
0222222
3242
GrishaZabaznov
1000100434310035135278
3243
anje.fedorova2018
000
3244
alexandrova.v1kusya
1000100100
3245
egor.kruglov.52
10065165165
3246
aleksandr5xz@gmail.com
100100322321001001002332310010020010043290172100100092091001001003001001001010301100100100193192056
3247
pupkin.goshar
222210010020030302525272710010010130331100100100443441001004133274100100100100400100100100300100100602602213
3248
exlh-ivanov
100100012212212
3249
iodelgn38@gmail.com
00
3250
4 2
000
16162636465666768697083