#
1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678БаллыОбщий балл
3251
Коротаев Руслан
00
3252
tagirHamitov
100100200200
3253
linov2006
424242
3254
apilight
00
3255
motomax990
100100100
3256
ToToNadoVibirat
000
3257
zuevaleksey71
00
3258
Kim-TatyanaSen
100100100
3259
l0lerpop
100100100
3260
Кирилл Яковлев
00100100100
3261
chnikitas
000303010084184214
3262
sudnik.katy
100100100
3263
pakhomovee
10010010010040010010010060360760
3264
super.dark6618
00
3265
ylovtsov
10010002001006629172121001001009309721
3266
egorcheremiskin
001004414485851000100329
3267
amphyxs@gmail.com
60100160160
3268
NoName.gg.228
100100100
3269
nikalt.box
00
3270
DA2101Z
000
3271
ivalip.ivanov@mail.ru
000
3272
kravtsovamv
100100100100100100009595395
3273
e.isbrave
100100100
3274
NikolaiNikolaevichID
00
3275
Пувлик Іванов
100100100
3276
Данил Муталлапов
100100100100200
3277
Aurika0Andreeva
00000
3278
dany160301
00
3279
timofey@chulkov.ru.com
00
3280
alikinzhora
00
3281
dmitriy.sudakov2001
000
3282
Гоша Громов
1005015010010020010010066266100100100253251001002001141
3283
khasanov@lyceum.yaconnect.com
00
3284
sh.mishanro@gmail.com
000
3285
attractors.team
00
3286
savely.strizhenkov
00
3287
DanilRybe
1000100100
3288
m.bugryshev@gmail.com
222210010050250100100200472
3289
koshkinmitya25
000
3290
katerul
00
3291
glebko4etkov
141414
3292
alexleha2004@mail.ru
100100100
3293
Степан Клименко
1001002001001001001001000100000500
3294
Игорь Колесников
5005050
3295
naisovan
131313
3296
Николай Крещук
000
3297
belochka200
00
3298
bessonov.vovan2014
0222222
3299
GrishaZabaznov
1000100434310035135278
3300
anje.fedorova2018
000
16263646566676869707184