#
1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678БаллыОбщий балл
2901
mayanko81@mail.ru
00
2902
marina-shifrina
000
2903
deigorito
90900090
2904
SaybelEgor
100100100
2905
Светлана
00
2906
iglazkovi
1001001003001001002001001002001001001013011001
2907
andrew.shkrob.social
00
2908
ilyuntseva2010
00
2909
azgabdrakhimov
00
2910
carrot.ermakov
002929100100129
2911
daniely4ns
100100100
2912
SheydosProga
3003030
2913
Vladis2509
100100200100100300
2914
gleb.gmyzov
010010010010020010010029229529
2915
Nikita Olexov
10015115115
2916
t.aliev1@g.nsu.ru
100100100
2917
goshan.0211
101010
2918
iljyasmirnov
30154550050095
2919
viktorseveransky
000
2920
poleeva.danira
00
2921
Артем Юсупов
100100100100400100100100100100100101301100100100300100100100300100100100300180181001001003001001001001001003001001002002719
2922
Dix0Nn
000
2923
Queue1962
00
2924
kuleshovegorr
1000100100
2925
Zhan Kurbanbayev
10010010133334334
2926
Михаил
100100100100200
2927
Константин Зайцев
3303333
2928
adelfylife
1001006126110001002001001002202100100100983981001002001261
2929
anisimovlev.anisimov
505050
2930
Никита Щербаков
000
2931
gorlyscho gorlov
0757575
2932
Misha
51510222273
2933
sokbaza
1001000100
2934
sacha.naza
7070000070
2935
vmn3w
0100010010015115215
2936
googolplexxx
000
2937
bo4arovartyom
00
2938
Влад Калинин
100100200200
2939
albut-roman
00
2940
olegkostyaartemy
00
2941
razmadzenik
606060
2942
a.goryachyova
10010020010060160360
2943
Sinorin
00
2944
VitoSTikitoS
31498080
2945
yarullin.st
100100100100100100100100100100200600
2946
ax.equals.b
27100127100100200327
2947
ENERGOBOBYOR
131313
2948
dimitrydergunov
100100100100200100100619270100100100300100100522521001006040300100100413327410010049282771001003025255100100202202448
2949
interval159
100100100
2950
Оксана Пшонко
00
15556575859606162636484