#
1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678ScoreTotal score
3251
Кирилл Яковлев
00100100100
3252
chnikitas
000303010084184214
3253
sudnik.katy
100100100
3254
pakhomovee
10010010010040010010010060360760
3255
super.dark6618
00
3256
ylovtsov
10010002001006629172121001001009309721
3257
egorcheremiskin
001004414485851000100329
3258
amphyxs@gmail.com
60100160160
3259
NoName.gg.228
100100100
3260
nikalt.box
00
3261
DA2101Z
000
3262
ivalip.ivanov@mail.ru
000
3263
e.isbrave
100100100
3264
NikolaiNikolaevichID
00
3265
Пувлик Іванов
100100100
3266
Данил Муталлапов
100100100100200
3267
Aurika0Andreeva
00000
3268
dany160301
00
3269
timofey@chulkov.ru.com
00
3270
alikinzhora
00
3271
dmitriy.sudakov2001
000
3272
Гоша Громов
1005015010010020010010066266100100100253251001002001141
3273
khasanov@lyceum.yaconnect.com
00
3274
sh.mishanro@gmail.com
000
3275
attractors.team
00
3276
savely.strizhenkov
00
3277
DanilRybe
1000100100
3278
m.bugryshev@gmail.com
222210010050250100100200472
3279
koshkinmitya25
000
3280
katerul
00
3281
glebko4etkov
141414
3282
alexleha2004@mail.ru
100100100
3283
Игорь Колесников
5005050
3284
naisovan
131313
3285
Николай Крещук
000
3286
belochka200
00
3287
bessonov.vovan2014
0222222
3288
anje.fedorova2018
000
3289
alexandrova.v1kusya
1000100100
3290
egor.kruglov.52
10065165165
3291
pupkin.goshar
222210010020030302525272710010010130331100100100443441001004133274100100100100400100100100300100100602602213
3292
exlh-ivanov
100100012212212
3293
iodelgn38@gmail.com
00
3294
4 2
000
3295
antonlazarev2005@gmail.com
00
3296
Семен Пак
505050
3297
Темирлан Жарылгамысов
100100200100100200400
3298
magonov2002@mail.ru
858585
3299
marcheez
10010020000200
3300
Нурстан Калдыбаев
2727100100100100100300100100100300727
16263646566676869707183