#
1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678ScoreTotal score
4001
alexsakhnov
00
4002
angoldname
000
4003
Bruce Wilyam Play
00
4004
viktoruzhegoff
100010010001001001001000300500
4005
sergeyepstein
100631002633131294
4006
Евгений Ханяк
545454
4007
ruca905
303030
4008
gonjubazz
10001000100
4009
alexshoronov
00
4010
notequabl
00
4011
Кирилл Плетнёв
100100100
4012
meyirzhan Amangeldi
3030000030
4013
kakosik3007@gmail.com
000
4014
ddanniil0
100100100
4015
Вусал Алиев
10015115115
4016
kiselev3300@gmail.com
000
4017
pav.eg00
101101060601001001003005050100100100300811
4018
vladfaer10@gmail.com
100100100100200
4019
FlymeDllVa
00
4020
schl16adm
31310031
4021
dmitry.protasov0
1001001011004011001001001004000801
4022
Yuriy Abramov
100100100
4023
gajimuradsaigitov
100100100
4024
Денис Дьячков
10010010010020010010020010010020090100100290941003823201222
4025
chernovvova2016
000
4026
irinasult
00
4027
danilovchinnikoveetk
00
4028
MoJLoKa
000
4029
omarakabest
00
4030
Данил Кучуков
10010022222100100100100100100100100200722
4031
zhanat.t.a@gmail.com
00
4032
mrkhokho
100100101301100100100300601
4033
Lev Sidorov
00
4034
bauman.alexey
00
4035
geobob2007@gmail.com
004242042
4036
giniatullinarslan
100100100
4037
golevjegor
0000
4038
zhandosnu2
000
4039
Забелин Максим Максимович
00
4040
vadik.golubin
00
4041
irolgeizer
10010010000100200
4042
Анастасия Баулина
100100100
4043
vanogam
1001001009309100100101301100100100300910
4044
krasko.ol@gmail.com
141414
4045
kirilovav@yandexlyceum.ru
00
4046
themaison2003
000
4047
Zhanbolat Kusainov
10010010103011000100402401001001001004009009010010060563161510050602251001002001772
4048
ivan.zykov.05
272727
4049
SIthell
242424
4050
Андрей Носов
000
174757677787980818283