#
1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678БаллыОбщий балл
6351
Gz
1001002000200
6352
chudo-mastera
00
6353
VasyaGrishkof
10010020010010010010010010020010010020010010020001001001001009090100100100300100821821772
6354
mail.zirat
00
6355
deigorito
090900090
6356
lv.edu.bus@gmail.com
00
6357
Светлана
00
6358
iglazkovi
100801002801001001003001001002001001002001001001013011281
6359
ilyuntseva2010
00
6360
azgabdrakhimov
100100000100
6361
carrot.ermakov
002929100100129
6362
daniely4ns
100100100
6363
SheydosProga
3003030
6364
Vladis2509
100100200100100300
6365
dead.country
0000
6366
ficcialfaint
00
6367
gleb.gmyzov
010010010010020010010029229529
6368
goshan.0211
101010
6369
iljyasmirnov
30154550050095
6370
viktorseveransky
000
6371
farakhov nikita
000
6372
iusup0w.ar
100100100100100100400100100100100100100101301100100100300100100100300100100100300180181001001003001001001001001003001001002002819
6373
Dix0Nn
000
6374
kuleshovegorr
1000100100
6375
renatbechkanov
0100100100
6376
markizz
000
6377
iaa2007alexeev
00
6378
RoMaShKa271107
000
6379
Zhan Kurbanbayev
10010010133334334
6380
artjombrodovsky
000
6381
arty0m.paw
00
6382
fedaraff
00
6383
Константин Зайцев
003303333
6384
ivanov.kirill135
00
6385
saniyperebatov
00
6386
adelfylife
1001006126110001002001001002202100100100983981001002001261
6387
anisimovlev.anisimov
505050
6388
Никита Щербаков
000
6389
sacha.naza
7070000070
6390
vmn3w
0100010010015115215
6391
bo4arovartyom
00
6392
albut-roman
00
6393
olegkostyaartemy
00
6394
razmadzenik
606060
6395
dimonchikbaukov
100100100
6396
gordanil2910@gmail.com
00
6397
Sinorin
00
6398
VitoSTikitoS
31498080
6399
yarullin.st
100100100100100100100100100100200600
6400
rag0nar
00
1124125126127128129130131132133152