#
1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678БаллыОбщий балл
6401
klim.shchegolkov@mail.ru
000
6402
turkin.dmitry.20011995
00
6403
nikodim2208
0000
6404
Gz
1001002000200
6405
chudo-mastera
00
6406
VasyaGrishkof
10010020010010010010010010020010010020010010020001001001001009090100100100300100821821772
6407
mail.zirat
00
6408
deigorito
090900090
6409
lv.edu.bus@gmail.com
00
6410
Светлана
00
6411
iglazkovi
100801002801001001003001001002001001002001001001013011281
6412
ilyuntseva2010
00
6413
Скосырский Александр
00
6414
azgabdrakhimov
100100000100
6415
carrot.ermakov
002929100100129
6416
daniely4ns
100100100
6417
SheydosProga
3003030
6418
Vladis2509
100100200100100300
6419
dead.country
0000
6420
ficcialfaint
00
6421
gleb.gmyzov
010010010010020010010029229529
6422
goshan.0211
101010
6423
iljyasmirnov
30154550050095
6424
viktorseveransky
000
6425
farakhov nikita
000
6426
iusup0w.ar
100100100100100100400100100100100100100101301100100100300100100100300100100100300180181001001003001001001001001003001001002002819
6427
Dix0Nn
000
6428
kuleshovegorr
1000100100
6429
renatbechkanov
0100100100
6430
markizz
000
6431
iaa2007alexeev
00
6432
RoMaShKa271107
000
6433
Zhan Kurbanbayev
10010010133334334
6434
artjombrodovsky
000
6435
arty0m.paw
00
6436
fedaraff
00
6437
Константин Зайцев
003303333
6438
ivanov.kirill135
00
6439
saniyperebatov
00
6440
adelfylife
1001006126110001002001001002202100100100983981001002001261
6441
anisimovlev.anisimov
505050
6442
Никита Щербаков
000
6443
sacha.naza
7070000070
6444
vmn3w
0100010010015115215
6445
bo4arovartyom
00
6446
albut-roman
00
6447
olegkostyaartemy
00
6448
razmadzenik
606060
6449
dimonchikbaukov
100100100
6450
gordanil2910@gmail.com
00
1125126127128129130131132133134153