#
1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678БаллыОбщий балл
6451
nikodim2208
0000
6452
Gz
1001002000200
6453
chudo-mastera
00
6454
VasyaGrishkof
10010020010010010010010010020010010020010010020001001001001009090100100100300100821821772
6455
mail.zirat
00
6456
deigorito
090900090
6457
lv.edu.bus@gmail.com
00
6458
Светлана
00
6459
iglazkovi
100801002801001001003001001002001001002001001001013011281
6460
ilyuntseva2010
00
6461
Скосырский Александр
00
6462
azgabdrakhimov
100100000100
6463
carrot.ermakov
002929100100129
6464
daniely4ns
100100100
6465
SheydosProga
3003030
6466
Vladis2509
100100200100100300
6467
dead.country
0000
6468
ficcialfaint
00
6469
gleb.gmyzov
010010010010020010010029229529
6470
goshan.0211
101010
6471
iljyasmirnov
30154550050095
6472
viktorseveransky
000
6473
farakhov nikita
000
6474
iusup0w.ar
100100100100100100400100100100100100100101301100100100300100100100300100100100300180181001001003001001001001001003001001002002819
6475
Dix0Nn
000
6476
kuleshovegorr
1000100100
6477
renatbechkanov
0100100100
6478
markizz
000
6479
iaa2007alexeev
00
6480
RoMaShKa271107
000
6481
Zhan Kurbanbayev
10010010133334334
6482
artjombrodovsky
000
6483
arty0m.paw
00
6484
fedaraff
00
6485
Константин Зайцев
003303333
6486
ivanov.kirill135
00
6487
saniyperebatov
00
6488
adelfylife
1001006126110001002001001002202100100100983981001002001261
6489
anisimovlev.anisimov
505050
6490
Никита Щербаков
000
6491
sacha.naza
7070000070
6492
vmn3w
0100010010015115215
6493
bo4arovartyom
00
6494
albut-roman
00
6495
olegkostyaartemy
00
6496
razmadzenik
606060
6497
dimonchikbaukov
100100100
6498
gordanil2910@gmail.com
00
6499
Sinorin
00
6500
VitoSTikitoS
31498080
1126127128129130131132133134135154