#
1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678БаллыОбщий балл
6301
saniyperebatov
00
6302
adelfylife
1001006126110001002001001002202100100100983981001002001261
6303
anisimovlev.anisimov
505050
6304
Никита Щербаков
000
6305
sacha.naza
7070000070
6306
bo4arovartyom
00
6307
albut-roman
00
6308
olegkostyaartemy
00
6309
razmadzenik
606060
6310
dimonchikbaukov
100100100
6311
gordanil2910@gmail.com
00
6312
Sinorin
00
6313
VitoSTikitoS
31498080
6314
yarullin.st
100100100100100100100100100100200600
6315
rag0nar
00
6316
yurytchbro
000
6317
ax.equals.b
27100127100100200327
6318
ot4.chimb
00
6319
ENERGOBOBYOR
131313
6320
interval159
100100100
6321
Оксана Пшонко
00
6322
tayurus
100100200200
6323
Вадим Серов
000
6324
kostya-ivanov-2005@inbox.ru
00
6325
Dem6166
00
6326
Саша Ланских
00
6327
Иван олег
000
6328
Алина Бегиян
100100100
6329
sss-1994oyun
00
6330
Кудерек Конгар
00
6331
Andrey CID
00
6332
Sl4xx
101010
6333
dayana.ondar@list.ru
00
6334
sam.starkov@gmail.com
1001002001001002001001001002112110010015215836
6335
Ayarpi Nazaryan
00
6336
Ilya Ivanov
00
6337
okcanaer
100100100
6338
qwertyqazig
10010013213213
6339
PoggyBrashell
00
6340
aslepetz
00
6341
ninakonkova19
00
6342
Максим Уханов
000
6343
nataly@shasheva.ru
00
6344
mezhegeyschool@mail.ru
000
6345
singaevskiyam@gmail.com
00000
6346
Artem.bond.seml2
000
6347
HeyGuys478
00
6348
av.fedchenko
100100100
6349
Артём Швецов
100100200100100100100200100100200100100800
6350
Светлана Хлобустова
00
1123124125126127128129130131132154