#
1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678ScoreTotal score
1801
ogesse
100100101301100351351001002001001002001001002001001002001236
1802
eremeidmitrienko
00
1803
Валерия Б.
00
1804
osasda
137083100351351001002001001001003001001002001001002001118
1805
misirukmargarita@gmail.com
00
1806
paul.bezborodov
00
1807
Ilya Vologin
21211004814800169
1808
sergey-liutsko
00
1809
biba.yekaterina
00
1810
Пустая Страница
100100100100200
1811
std-avkalugina
000
1812
sovagrib
03030030
1813
leha90402
1007015185100058158343
1814
marselistyakov
000
1815
egor150306@rambler.ru
01001000070702424194
1816
mkhkhalimov@edu.hse.ru
00
1817
lynnikae
00
1818
Kerestis
0303030
1819
n1msix
00707000070
1820
MisterMorj
00
1821
Арсений Ершов
00
1822
levzhazeschi
000
1823
bagda02092007@gmail.com
00001313100100113
1824
Nurs Tan
100100101301301
1825
Chuzl Play
000
1826
artemyyukhnin
00
1827
tamirpuzanov-1
100100100
1828
qudaybergenovkayrat@gmail.com
000
1829
sapozhnikov01
0000000
1830
kawnur
00
1831
ekirintseva
000
1832
juniorProger
000
1833
ybrbnf parhov
00
1834
Бавария.
00
1835
barisova
00
1836
as.zaytsev
00
1837
Vivitek99899
000
1838
yerkimbekov
0100101201201
1839
luzgov.timur
100100100
1840
Иса Ергалиев
000
1841
chistyakova_ekaterina06@mail.ru
10010020010010010010010035135100631631001001001001001001003000100271271001000200001525
1842
Kapusta Ogurchikov
00
1843
jiangly
00
1844
orekhovamariy
00
1845
centr1553
0100100100
1846
ssasha200083
00
1847
mikekon6000
00
1848
smmikhad
00
1849
vadimsyrov2004
00
1850
nzarapin
000
133343536373839404142153