#
1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678БаллыОбщий балл
6301
klim.shchegolkov@mail.ru
000
6302
turkin.dmitry.20011995
00
6303
nikodim2208
0000
6304
Gz
1001002000200
6305
chudo-mastera
00
6306
VasyaGrishkof
10010020010010010010010010020010010020010010020001001001001009090100100100300100821821772
6307
mail.zirat
00
6308
deigorito
090900090
6309
lv.edu.bus@gmail.com
00
6310
Светлана
00
6311
iglazkovi
100801002801001001003001001002001001002001001001013011281
6312
ilyuntseva2010
00
6313
azgabdrakhimov
100100000100
6314
carrot.ermakov
002929100100129
6315
daniely4ns
100100100
6316
SheydosProga
3003030
6317
Vladis2509
100100200100100300
6318
dead.country
0000
6319
ficcialfaint
00
6320
gleb.gmyzov
010010010010020010010029229529
6321
goshan.0211
101010
6322
iljyasmirnov
30154550050095
6323
viktorseveransky
000
6324
farakhov nikita
000
6325
Dix0Nn
000
6326
kuleshovegorr
1000100100
6327
renatbechkanov
0100100100
6328
markizz
000
6329
iaa2007alexeev
00
6330
RoMaShKa271107
000
6331
Zhan Kurbanbayev
10010010133334334
6332
artjombrodovsky
000
6333
arty0m.paw
00
6334
fedaraff
00
6335
Константин Зайцев
003303333
6336
ivanov.kirill135
00
6337
saniyperebatov
00
6338
adelfylife
1001006126110001002001001002202100100100983981001002001261
6339
anisimovlev.anisimov
505050
6340
Никита Щербаков
000
6341
sacha.naza
7070000070
6342
vmn3w
0100010010015115215
6343
bo4arovartyom
00
6344
albut-roman
00
6345
olegkostyaartemy
00
6346
razmadzenik
606060
6347
dimonchikbaukov
100100100
6348
gordanil2910@gmail.com
00
6349
Sinorin
00
6350
VitoSTikitoS
31498080
1123124125126127128129130131132152