#
1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678ScoreTotal score
3101
vlnataly2007
00
3102
bgin
00
3103
mpakkanen
2121616182
3104
Ласкин Лев
00
3105
vikakreshetova
10010033331000100233
3106
shmit174
313131
3107
Коротаев Руслан
00
3108
tagirHamitov
100100200200
3109
linov2006
424242
3110
apilight
00
3111
motomax990
100100100
3112
ToToNadoVibirat
000
3113
zuevaleksey71
00
3114
Kim-TatyanaSen
100100100
3115
l0lerpop
100100100
3116
Кирилл Яковлев
00100100100
3117
chnikitas
000303010084184214
3118
sudnik.katy
100100100
3119
pakhomovee
10010010010040010010010060360760
3120
super.dark6618
00
3121
ylovtsov
10010002001006629172121001001009309721
3122
egorcheremiskin
001004414485851000100329
3123
amphyxs@gmail.com
60100160160
3124
NoName.gg.228
100100100
3125
nikalt.box
00
3126
DA2101Z
000
3127
ivalip.ivanov@mail.ru
000
3128
kravtsovamv
100100100100100100009595395
3129
e.isbrave
100100100
3130
NikolaiNikolaevichID
00
3131
Пувлик Іванов
100100100
3132
Данил Муталлапов
100100100100200
3133
Aurika0Andreeva
00000
3134
dany160301
00
3135
timofey@chulkov.ru.com
00
3136
alikinzhora
00
3137
dmitriy.sudakov2001
000
3138
Гоша Громов
1005015010010020010010066266100100100253251001002001141
3139
khasanov@lyceum.yaconnect.com
00
3140
sh.mishanro@gmail.com
000
3141
attractors.team
00
3142
savely.strizhenkov
00
3143
DanilRybe
1000100100
3144
m.bugryshev@gmail.com
222210010050250100100200472
3145
koshkinmitya25
000
3146
katerul
00
3147
glebko4etkov
141414
3148
alexleha2004@mail.ru
100100100
3149
Степан Клименко
1001002001001001001001000100000500
3150
Игорь Колесников
5005050
15960616263646566676883