#
1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678ScoreTotal score
3201
Виктор Плотников
1000100100
3202
andreygor444
5252052
3203
Марат Ахматнуров
00
3204
mlpotato
10010010030010010010030000600
3205
denisilushkin
10010046246246
3206
freedelahoya06
100100252510010020000325
3207
lvgajval
100100100
3208
Роман Матвеев
100100100100100300001818418
3209
sdashevsky27
100100158223100661001761007045021510010020010010066266100100232231001004024010010030402701813
3210
hmeleow
00
3211
Привет Как-Дела
00
3212
Матвей Барышев
00
3213
Kira280779
00
3214
TANYAShash
0000
3215
perminov0202
100100100100200
3216
a1um40
0101010
3217
llanna120
100100100
3218
John ik
515151
3219
aitroshkov
414141
3220
artemsev1003
10010010010053253100100200100100100300100351002351001001013011001002001001002000001789
3221
TPV40
555
3222
podlev
100100100
3223
fr3ddy4
00
3224
oleg.mazur2005@gmail.com
000
3225
Daria I.
303030
3226
Dylag
515100051
3227
dserov192@gmail.com
100010010010000200
3228
shigenmaxim
10010020000200
3229
Елена Б.
1414014
3230
zubakov.yaroslaw
71710071
3231
pawe1iwan
00
3232
ee.kkea
101010
3233
Иван Исаев
1601616
3234
mikachaleov
000
3235
kataprost@gmail.com
000
3236
Alexey
00
3237
Александр Маркин
100100100100400400
3238
nikitos.sotnik
303030
3239
Carrera2
00
3240
manokhin2
1001000200200
3241
Cactus008
555555
3242
radomirshamsutdinov
10054154154
3243
marina.173.173@gmail.com
1401414
3244
frog12347
30301616313148048252146171
3245
AliyaChernova
00
3246
ivangogoev
100100100
3247
s22v_bolgov@179.ru
10010010010040010010010044344744
3248
razinkov404@gmail.com
151510010010040340355
3249
georgiisapronov
100100100100100300100100200100100100100400100100100203201320
3250
ilya2107040@mail.ru
000
16162636465666768697081