#
1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678ScoreTotal score
1751
mkhkhalimov@edu.hse.ru
00
1752
lynnikae
00
1753
Kerestis
0303030
1754
n1msix
00707000070
1755
MisterMorj
00
1756
Арсений Ершов
00
1757
levzhazeschi
000
1758
bagda02092007@gmail.com
00001313100100113
1759
Nurs Tan
100100101301301
1760
Chuzl Play
000
1761
artemyyukhnin
00
1762
tamirpuzanov-1
100100100
1763
qudaybergenovkayrat@gmail.com
000
1764
sapozhnikov01
0000000
1765
kawnur
00
1766
ekirintseva
000
1767
juniorProger
000
1768
ybrbnf parhov
00
1769
Бавария.
00
1770
barisova
00
1771
as.zaytsev
00
1772
Vivitek99899
000
1773
yerkimbekov
0100101201201
1774
luzgov.timur
100100100
1775
Иса Ергалиев
000
1776
chistyakova_ekaterina06@mail.ru
10010020010010010010010035135100631631001001001001001001003000100271271001000200001525
1777
Kapusta Ogurchikov
00
1778
jiangly
00
1779
orekhovamariy
00
1780
centr1553
0100100100
1781
ssasha200083
00
1782
mikekon6000
00
1783
smmikhad
00
1784
vadimsyrov2004
00
1785
nzarapin
000
1786
badim.offf
100100100
1787
kill03
00
1788
cotana5
1001002001000100300
1789
z30153-11-rafikov-marsel
100100200141410010010053051001000619
1790
l3aonti
00
1791
DejaVn
00
1792
Sayfer
222201001001001001001004002626548
1793
Александр Мальханов
00
1794
Кирилл Скофенко
10001001919119
1795
al4nwayne
00
1796
paronyanmark
00
1797
yugk2108
000
1798
sahhnoant
00
1799
orianty
00
1800
drobucs1
100100100
132333435363738394041152