#
1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678ScoreTotal score
101
Кирилл Хорьков
000
102
sdeyah
000
103
Aleksandr Kladov
606060
104
nina-19@mail.ru
70700070
105
urilov
100100100
106
tezin2004
3030100100100100230
107
Игорь
000
108
artem.tursunbaev
222222
109
mihail.furm@gmail.com
0010021121252500146
110
dmitrynasedk
10062162100100262
111
MrFridmak
222222
112
Яна Мамедова
00
113
snowbaby3
000
114
DenisPotapov-0
000
115
ди
00
116
tori.true
000
117
lapkin.evgeni
000
118
dobromayk
00
119
NICER YT
000
120
Айдар Юсупов
00
121
rudkevichMV
600600060
122
vysshaya.zhaba
100100100300300
123
TaisiaZlotnikova
6262062
124
zhukovskiy.sfedu@gmail.com
00
125
ya.it5u
100100100
126
whatxyz822@gmail.com
00
127
perevozcikova12
00
128
Павел Маслов
000
129
eshanu.sofia
00
130
Максим Андреевич
00
131
Вика Александрова
0000
132
olegbananas123
10022122122
133
timofei.ravnushkin
1001000100
134
zerg13new
1001000200200
135
novak.na
000
136
a.kalmukashev
00
137
jehll
00
138
smnelly
000
139
Artem07kir
00
140
kot55620@gmail.com
00
141
serttyzar
00000
142
podbelski3000
00
143
malexey2002
838383
144
Sennit
00
145
Хазеев Ильгизар
6666100100100100100300466
146
yugladkikh
00
147
y5laf
00000
148
Alexander.Newvikov
00
149
vova2008razor
100100100
150
oakrutko25
000
12345678910153