#
1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678БаллыОбщий балл
6051
Gz
1001002000200
6052
chudo-mastera
00
6053
VasyaGrishkof
10010020010010010010010010020010010020010010020001001001001009090100100100300100821821772
6054
mail.zirat
00
6055
deigorito
090900090
6056
lv.edu.bus@gmail.com
00
6057
Светлана
00
6058
iglazkovi
100801002801001001003001001002001001002001001001013011281
6059
ilyuntseva2010
00
6060
azgabdrakhimov
100100000100
6061
carrot.ermakov
002929100100129
6062
daniely4ns
100100100
6063
SheydosProga
3003030
6064
Vladis2509
100100200100100300
6065
dead.country
0000
6066
ficcialfaint
00
6067
gleb.gmyzov
010010010010020010010029229529
6068
goshan.0211
101010
6069
iljyasmirnov
30154550050095
6070
viktorseveransky
000
6071
farakhov nikita
000
6072
iusup0w.ar
100100100100100100400100100100100100100101301100100100300100100100300100100100300180181001001003001001001001001003001001002002819
6073
Dix0Nn
000
6074
kuleshovegorr
1000100100
6075
renatbechkanov
0100100100
6076
markizz
000
6077
iaa2007alexeev
00
6078
RoMaShKa271107
000
6079
Zhan Kurbanbayev
10010010133334334
6080
artjombrodovsky
000
6081
arty0m.paw
00
6082
fedaraff
00
6083
Константин Зайцев
003303333
6084
ivanov.kirill135
00
6085
saniyperebatov
00
6086
adelfylife
1001006126110001002001001002202100100100983981001002001261
6087
anisimovlev.anisimov
505050
6088
Никита Щербаков
000
6089
sacha.naza
7070000070
6090
vmn3w
0100010010015115215
6091
bo4arovartyom
00
6092
albut-roman
00
6093
olegkostyaartemy
00
6094
razmadzenik
606060
6095
dimonchikbaukov
100100100
6096
gordanil2910@gmail.com
00
6097
Sinorin
00
6098
VitoSTikitoS
31498080
6099
yarullin.st
100100100100100100100100100100200600
6100
rag0nar
00
1118119120121122123124125126127151