#
1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678ScoreTotal score
3251
Ласкин Лев
00
3252
vikakreshetova
10010033331000100233
3253
shmit174
313131
3254
Коротаев Руслан
00
3255
tagirHamitov
100100200200
3256
linov2006
424242
3257
apilight
00
3258
motomax990
100100100
3259
ToToNadoVibirat
000
3260
zuevaleksey71
00
3261
Kim-TatyanaSen
100100100
3262
l0lerpop
100100100
3263
Кирилл Яковлев
00100100100
3264
chnikitas
000303010084184214
3265
sudnik.katy
100100100
3266
pakhomovee
10010010010040010010010060360760
3267
super.dark6618
00
3268
ylovtsov
10010002001006629172121001001009309721
3269
amphyxs@gmail.com
60100160160
3270
NoName.gg.228
100100100
3271
nikalt.box
00
3272
DA2101Z
000
3273
ivalip.ivanov@mail.ru
000
3274
kravtsovamv
100100100100100100009595395
3275
e.isbrave
100100100
3276
NikolaiNikolaevichID
00
3277
Пувлик Іванов
100100100
3278
Данил Муталлапов
100100100100200
3279
Aurika0Andreeva
00000
3280
dany160301
00
3281
timofey@chulkov.ru.com
00
3282
alikinzhora
00
3283
dmitriy.sudakov2001
000
3284
khasanov@lyceum.yaconnect.com
00
3285
sh.mishanro@gmail.com
000
3286
attractors.team
00
3287
savely.strizhenkov
00
3288
DanilRybe
1000100100
3289
m.bugryshev@gmail.com
222210010050250100100200472
3290
koshkinmitya25
000
3291
katerul
00
3292
glebko4etkov
141414
3293
alexleha2004@mail.ru
100100100
3294
Степан Клименко
1001002001001001001001000100000500
3295
Игорь Колесников
5005050
3296
naisovan
131313
3297
Николай Крещук
000
3298
belochka200
00
3299
bessonov.vovan2014
0222222
3300
GrishaZabaznov
1000100434310035135278
16263646566676869707184