#
1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678ScoreTotal score
3201
ToToNadoVibirat
000
3202
zuevaleksey71
00
3203
Kim-TatyanaSen
100100100
3204
l0lerpop
100100100
3205
Кирилл Яковлев
00100100100
3206
chnikitas
000303010084184214
3207
sudnik.katy
100100100
3208
pakhomovee
10010010010040010010010060360760
3209
super.dark6618
00
3210
ylovtsov
10010002001006629172121001001009309721
3211
amphyxs@gmail.com
60100160160
3212
NoName.gg.228
100100100
3213
nikalt.box
00
3214
DA2101Z
000
3215
ivalip.ivanov@mail.ru
000
3216
kravtsovamv
100100100100100100009595395
3217
e.isbrave
100100100
3218
NikolaiNikolaevichID
00
3219
Пувлик Іванов
100100100
3220
Данил Муталлапов
100100100100200
3221
Aurika0Andreeva
00000
3222
dany160301
00
3223
timofey@chulkov.ru.com
00
3224
alikinzhora
00
3225
dmitriy.sudakov2001
000
3226
khasanov@lyceum.yaconnect.com
00
3227
sh.mishanro@gmail.com
000
3228
attractors.team
00
3229
savely.strizhenkov
00
3230
DanilRybe
1000100100
3231
m.bugryshev@gmail.com
222210010050250100100200472
3232
koshkinmitya25
000
3233
katerul
00
3234
glebko4etkov
141414
3235
alexleha2004@mail.ru
100100100
3236
Степан Клименко
1001002001001001001001000100000500
3237
Игорь Колесников
5005050
3238
naisovan
131313
3239
Николай Крещук
000
3240
belochka200
00
3241
bessonov.vovan2014
0222222
3242
GrishaZabaznov
1000100434310035135278
3243
anje.fedorova2018
000
3244
alexandrova.v1kusya
1000100100
3245
egor.kruglov.52
10065165165
3246
aleksandr5xz@gmail.com
100100322321001001002332310010020010043290172100100092091001001003001001001010301100100100193192056
3247
exlh-ivanov
100100012212212
3248
iodelgn38@gmail.com
00
3249
4 2
000
3250
antonlazarev2005@gmail.com
00
16162636465666768697083