#
1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678БаллыОбщий балл
6401
Константин Зайцев
003303333
6402
ivanov.kirill135
00
6403
saniyperebatov
00
6404
adelfylife
1001006126110001002001001002202100100100983981001002001261
6405
anisimovlev.anisimov
505050
6406
Никита Щербаков
000
6407
sacha.naza
7070000070
6408
bo4arovartyom
00
6409
albut-roman
00
6410
olegkostyaartemy
00
6411
razmadzenik
606060
6412
dimonchikbaukov
100100100
6413
gordanil2910@gmail.com
00
6414
Sinorin
00
6415
VitoSTikitoS
31498080
6416
yarullin.st
100100100100100100100100100100200600
6417
rag0nar
00
6418
yurytchbro
000
6419
ax.equals.b
27100127100100200327
6420
ot4.chimb
00
6421
ENERGOBOBYOR
131313
6422
interval159
100100100
6423
Оксана Пшонко
00
6424
tayurus
100100200200
6425
Вадим Серов
000
6426
kostya-ivanov-2005@inbox.ru
00
6427
Dem6166
00
6428
Саша Ланских
00
6429
Иван олег
000
6430
Алина Бегиян
100100100
6431
sss-1994oyun
00
6432
Кудерек Конгар
00
6433
Andrey CID
00
6434
Sl4xx
101010
6435
dayana.ondar@list.ru
00
6436
sam.starkov@gmail.com
1001002001001002001001001002112110010015215836
6437
Ayarpi Nazaryan
00
6438
Ilya Ivanov
00
6439
okcanaer
100100100
6440
qwertyqazig
10010013213213
6441
PoggyBrashell
00
6442
aslepetz
00
6443
ninakonkova19
00
6444
Максим Уханов
000
6445
nataly@shasheva.ru
00
6446
mezhegeyschool@mail.ru
000
6447
singaevskiyam@gmail.com
00000
6448
Artem.bond.seml2
000
6449
HeyGuys478
00
6450
av.fedchenko
100100100
1125126127128129130131132133134152