#
1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678БаллыОбщий балл
2251
BLOUSTAS12
00626262
2252
ogesse
100100101301100351351001002001001002001001002001001002001236
2253
eremeidmitrienko
00
2254
Валерия Б.
00
2255
osasda
137083100351351001002001001001003001001002001001002001118
2256
misirukmargarita@gmail.com
00
2257
paul.bezborodov
00
2258
Ilya Vologin
21211004814800169
2259
sergey-liutsko
00
2260
biba.yekaterina
00
2261
Пустая Страница
100100100100200
2262
std-avkalugina
000
2263
sovagrib
03030030
2264
leha90402
1007015185100058158343
2265
marselistyakov
000
2266
egor150306@rambler.ru
01001000070702424194
2267
mkhkhalimov@edu.hse.ru
00
2268
lynnikae
00
2269
Kerestis
0303030
2270
n1msix
00707000070
2271
MisterMorj
00
2272
Арсений Ершов
00
2273
levzhazeschi
000
2274
Nurs Tan
100100101301301
2275
Chuzl Play
000
2276
artemyyukhnin
00
2277
xNaiRix
100100100100100100300
2278
tamirpuzanov-1
100100100
2279
qudaybergenovkayrat@gmail.com
000
2280
sapozhnikov01
0000000
2281
kawnur
00
2282
ekirintseva
000
2283
juniorProger
000
2284
ybrbnf parhov
00
2285
Бавария.
00
2286
barisova
00
2287
as.zaytsev
00
2288
Vivitek99899
000
2289
yerkimbekov
0100101201201
2290
luzgov.timur
100100100
2291
chistyakova_ekaterina06@mail.ru
10010020010010010010010035135100631631001001001001001001003000100271271001000200001525
2292
Kapusta Ogurchikov
00
2293
jiangly
00
2294
orekhovamariy
00
2295
centr1553
0100100100
2296
ssasha200083
00
2297
mikekon6000
00
2298
smmikhad
00
2299
vadimsyrov2004
00
2300
nzarapin
000
142434445464748495051154