#
1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678БаллыОбщий балл
6401
saniyperebatov
00
6402
adelfylife
1001006126110001002001001002202100100100983981001002001261
6403
anisimovlev.anisimov
505050
6404
Никита Щербаков
000
6405
sacha.naza
7070000070
6406
vmn3w
0100010010015115215
6407
bo4arovartyom
00
6408
albut-roman
00
6409
olegkostyaartemy
00
6410
razmadzenik
606060
6411
dimonchikbaukov
100100100
6412
gordanil2910@gmail.com
00
6413
Sinorin
00
6414
VitoSTikitoS
31498080
6415
yarullin.st
100100100100100100100100100100200600
6416
rag0nar
00
6417
yurytchbro
000
6418
ax.equals.b
27100127100100200327
6419
ot4.chimb
00
6420
ENERGOBOBYOR
131313
6421
interval159
100100100
6422
Оксана Пшонко
00
6423
tayurus
100100200200
6424
Вадим Серов
000
6425
kostya-ivanov-2005@inbox.ru
00
6426
Dem6166
00
6427
Саша Ланских
00
6428
Иван олег
000
6429
Алина Бегиян
100100100
6430
sss-1994oyun
00
6431
Кудерек Конгар
00
6432
Andrey CID
00
6433
Sl4xx
101010
6434
dayana.ondar@list.ru
00
6435
sam.starkov@gmail.com
1001002001001002001001001002112110010015215836
6436
Ayarpi Nazaryan
00
6437
Ilya Ivanov
00
6438
okcanaer
100100100
6439
qwertyqazig
10010013213213
6440
PoggyBrashell
00
6441
aslepetz
00
6442
ninakonkova19
00
6443
Максим Уханов
000
6444
nataly@shasheva.ru
00
6445
mezhegeyschool@mail.ru
000
6446
singaevskiyam@gmail.com
00000
6447
Artem.bond.seml2
000
6448
HeyGuys478
00
6449
av.fedchenko
100100100
6450
Артём Швецов
100100200100100100100200100100200100100800
1125126127128129130131132133134153