#
1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678БаллыОбщий балл
2851
Иван Попов
00
2852
VasyaGrishkof
10010020010010010010010010020010010020010010020001001001001009090100100100300100821821772
2853
mayanko81@mail.ru
00
2854
marina-shifrina
000
2855
deigorito
90900090
2856
SaybelEgor
100100100
2857
Светлана
00
2858
iglazkovi
1001001003001001002001001002001001001013011001
2859
andrew.shkrob.social
00
2860
ilyuntseva2010
00
2861
azgabdrakhimov
00
2862
carrot.ermakov
002929100100129
2863
daniely4ns
100100100
2864
SheydosProga
3003030
2865
Vladis2509
100100200100100300
2866
gleb.gmyzov
010010010010020010010029229529
2867
Nikita Olexov
10015115115
2868
t.aliev1@g.nsu.ru
100100100
2869
goshan.0211
101010
2870
iljyasmirnov
30154550050095
2871
viktorseveransky
000
2872
poleeva.danira
00
2873
Артем Юсупов
100100100100400100100100100100100101301100100100300100100100300100100100300180181001001003001001001001001003001001002002719
2874
Dix0Nn
000
2875
Queue1962
00
2876
kuleshovegorr
1000100100
2877
Zhan Kurbanbayev
10010010133334334
2878
Михаил
100100100100200
2879
Константин Зайцев
3303333
2880
adelfylife
1001006126110001002001001002202100100100983981001002001261
2881
anisimovlev.anisimov
505050
2882
Никита Щербаков
000
2883
gorlyscho gorlov
0757575
2884
Misha
51510222273
2885
sokbaza
1001000100
2886
sacha.naza
7070000070
2887
vmn3w
0100010010015115215
2888
googolplexxx
000
2889
bo4arovartyom
00
2890
albut-roman
00
2891
olegkostyaartemy
00
2892
razmadzenik
606060
2893
a.goryachyova
10010020010060160360
2894
Sinorin
00
2895
VitoSTikitoS
31498080
2896
yarullin.st
100100100100100100100100100100200600
2897
victor2006emelyanov
6161000061
2898
ax.equals.b
27100127100100200327
2899
ENERGOBOBYOR
131313
2900
dimitrydergunov
100100100100200100100619270100100100300100100522521001006040300100100413327410010049282771001003025255100100202202448
15455565758596061626384