#
1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678ScoreTotal score
1801
pochta@unecha.net
0222222
1802
pinlyu
00
1803
rus.sash123
000
1804
shir.pv
100100100100200
1805
yana.wilka
00
1806
BLOUSTAS12
00626262
1807
ogesse
100100101301100351351001002001001002001001002001001002001236
1808
eremeidmitrienko
00
1809
Валерия Б.
00
1810
osasda
137083100351351001002001001001003001001002001001002001118
1811
misirukmargarita@gmail.com
00
1812
paul.bezborodov
00
1813
Ilya Vologin
21211004814800169
1814
sergey-liutsko
00
1815
biba.yekaterina
00
1816
Пустая Страница
100100100100200
1817
std-avkalugina
000
1818
sovagrib
03030030
1819
leha90402
1007015185100058158343
1820
marselistyakov
000
1821
egor150306@rambler.ru
01001000070702424194
1822
mkhkhalimov@edu.hse.ru
00
1823
lynnikae
00
1824
Kerestis
0303030
1825
n1msix
00707000070
1826
MisterMorj
00
1827
Арсений Ершов
00
1828
levzhazeschi
000
1829
bagda02092007@gmail.com
00001313100100113
1830
Nurs Tan
100100101301301
1831
Chuzl Play
000
1832
artemyyukhnin
00
1833
tamirpuzanov-1
100100100
1834
qudaybergenovkayrat@gmail.com
000
1835
sapozhnikov01
0000000
1836
kawnur
00
1837
ekirintseva
000
1838
juniorProger
000
1839
ybrbnf parhov
00
1840
Бавария.
00
1841
barisova
00
1842
as.zaytsev
00
1843
Vivitek99899
000
1844
yerkimbekov
0100101201201
1845
luzgov.timur
100100100
1846
Иса Ергалиев
000
1847
chistyakova_ekaterina06@mail.ru
10010020010010010010010035135100631631001001001001001001003000100271271001000200001525
1848
Kapusta Ogurchikov
00
1849
jiangly
00
1850
orekhovamariy
00
133343536373839404142153