#
1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678ScoreTotal score
3251
zuevaleksey71
00
3252
Kim-TatyanaSen
100100100
3253
l0lerpop
100100100
3254
Кирилл Яковлев
00100100100
3255
chnikitas
000303010084184214
3256
sudnik.katy
100100100
3257
pakhomovee
10010010010040010010010060360760
3258
super.dark6618
00
3259
ylovtsov
10010002001006629172121001001009309721
3260
egorcheremiskin
001004414485851000100329
3261
amphyxs@gmail.com
60100160160
3262
NoName.gg.228
100100100
3263
nikalt.box
00
3264
DA2101Z
000
3265
ivalip.ivanov@mail.ru
000
3266
kravtsovamv
100100100100100100009595395
3267
e.isbrave
100100100
3268
NikolaiNikolaevichID
00
3269
Пувлик Іванов
100100100
3270
Данил Муталлапов
100100100100200
3271
Aurika0Andreeva
00000
3272
dany160301
00
3273
timofey@chulkov.ru.com
00
3274
alikinzhora
00
3275
dmitriy.sudakov2001
000
3276
Гоша Громов
1005015010010020010010066266100100100253251001002001141
3277
khasanov@lyceum.yaconnect.com
00
3278
sh.mishanro@gmail.com
000
3279
attractors.team
00
3280
savely.strizhenkov
00
3281
DanilRybe
1000100100
3282
m.bugryshev@gmail.com
222210010050250100100200472
3283
koshkinmitya25
000
3284
katerul
00
3285
glebko4etkov
141414
3286
alexleha2004@mail.ru
100100100
3287
Степан Клименко
1001002001001001001001000100000500
3288
Игорь Колесников
5005050
3289
naisovan
131313
3290
Николай Крещук
000
3291
belochka200
00
3292
bessonov.vovan2014
0222222
3293
GrishaZabaznov
1000100434310035135278
3294
anje.fedorova2018
000
3295
alexandrova.v1kusya
1000100100
3296
egor.kruglov.52
10065165165
3297
pupkin.goshar
222210010020030302525272710010010130331100100100443441001004133274100100100100400100100100300100100602602213
3298
exlh-ivanov
100100012212212
3299
iodelgn38@gmail.com
00
3300
4 2
000
16263646566676869707184