#
1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678ScoreTotal score
3201
super.dark6618
00
3202
ylovtsov
10010002001006629172121001001009309721
3203
egorcheremiskin
001004414485851000100329
3204
amphyxs@gmail.com
60100160160
3205
NoName.gg.228
100100100
3206
nikalt.box
00
3207
DA2101Z
000
3208
ivalip.ivanov@mail.ru
000
3209
kravtsovamv
100100100100100100009595395
3210
e.isbrave
100100100
3211
NikolaiNikolaevichID
00
3212
Пувлик Іванов
100100100
3213
Данил Муталлапов
100100100100200
3214
Aurika0Andreeva
00000
3215
dany160301
00
3216
timofey@chulkov.ru.com
00
3217
alikinzhora
00
3218
dmitriy.sudakov2001
000
3219
Гоша Громов
1005015010010020010010066266100100100253251001002001141
3220
khasanov@lyceum.yaconnect.com
00
3221
sh.mishanro@gmail.com
000
3222
attractors.team
00
3223
savely.strizhenkov
00
3224
DanilRybe
1000100100
3225
m.bugryshev@gmail.com
222210010050250100100200472
3226
koshkinmitya25
000
3227
katerul
00
3228
glebko4etkov
141414
3229
alexleha2004@mail.ru
100100100
3230
Степан Клименко
1001002001001001001001000100000500
3231
Игорь Колесников
5005050
3232
naisovan
131313
3233
Николай Крещук
000
3234
belochka200
00
3235
bessonov.vovan2014
0222222
3236
GrishaZabaznov
1000100434310035135278
3237
anje.fedorova2018
000
3238
alexandrova.v1kusya
1000100100
3239
egor.kruglov.52
10065165165
3240
pupkin.goshar
222210010020030302525272710010010130331100100100443441001004133274100100100100400100100100300100100602602213
3241
exlh-ivanov
100100012212212
3242
iodelgn38@gmail.com
00
3243
4 2
000
3244
antonlazarev2005@gmail.com
00
3245
Семен Пак
505050
3246
Темирлан Жарылгамысов
100100200100100200400
3247
magonov2002@mail.ru
858585
3248
marcheez
10010020000200
3249
Нурстан Калдыбаев
2727100100100100100300100100100300727
3250
s-ao
00000
16162636465666768697083