#
1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678ScoreTotal score
3201
vikakreshetova
10010033331000100233
3202
shmit174
313131
3203
Коротаев Руслан
00
3204
tagirHamitov
100100200200
3205
linov2006
424242
3206
apilight
00
3207
motomax990
100100100
3208
ToToNadoVibirat
000
3209
zuevaleksey71
00
3210
Kim-TatyanaSen
100100100
3211
l0lerpop
100100100
3212
Кирилл Яковлев
00100100100
3213
chnikitas
000303010084184214
3214
sudnik.katy
100100100
3215
pakhomovee
10010010010040010010010060360760
3216
super.dark6618
00
3217
ylovtsov
10010002001006629172121001001009309721
3218
egorcheremiskin
001004414485851000100329
3219
amphyxs@gmail.com
60100160160
3220
NoName.gg.228
100100100
3221
nikalt.box
00
3222
DA2101Z
000
3223
ivalip.ivanov@mail.ru
000
3224
kravtsovamv
100100100100100100009595395
3225
e.isbrave
100100100
3226
NikolaiNikolaevichID
00
3227
Пувлик Іванов
100100100
3228
Данил Муталлапов
100100100100200
3229
Aurika0Andreeva
00000
3230
dany160301
00
3231
timofey@chulkov.ru.com
00
3232
alikinzhora
00
3233
dmitriy.sudakov2001
000
3234
Гоша Громов
1005015010010020010010066266100100100253251001002001141
3235
khasanov@lyceum.yaconnect.com
00
3236
sh.mishanro@gmail.com
000
3237
attractors.team
00
3238
savely.strizhenkov
00
3239
DanilRybe
1000100100
3240
m.bugryshev@gmail.com
222210010050250100100200472
3241
koshkinmitya25
000
3242
katerul
00
3243
glebko4etkov
141414
3244
alexleha2004@mail.ru
100100100
3245
Степан Клименко
1001002001001001001001000100000500
3246
Игорь Колесников
5005050
3247
naisovan
131313
3248
Николай Крещук
000
3249
belochka200
00
3250
bessonov.vovan2014
0222222
16162636465666768697083