#
1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678БаллыОбщий балл
6451
saniyperebatov
00
6452
adelfylife
1001006126110001002001001002202100100100983981001002001261
6453
anisimovlev.anisimov
505050
6454
Никита Щербаков
000
6455
sacha.naza
7070000070
6456
vmn3w
0100010010015115215
6457
bo4arovartyom
00
6458
albut-roman
00
6459
olegkostyaartemy
00
6460
razmadzenik
606060
6461
dimonchikbaukov
100100100
6462
gordanil2910@gmail.com
00
6463
Sinorin
00
6464
VitoSTikitoS
31498080
6465
yarullin.st
100100100100100100100100100100200600
6466
rag0nar
00
6467
yurytchbro
000
6468
ax.equals.b
27100127100100200327
6469
ot4.chimb
00
6470
ENERGOBOBYOR
131313
6471
interval159
100100100
6472
Оксана Пшонко
00
6473
tayurus
100100200200
6474
Вадим Серов
000
6475
kostya-ivanov-2005@inbox.ru
00
6476
Dem6166
00
6477
Саша Ланских
00
6478
Иван олег
000
6479
Алина Бегиян
100100100
6480
sss-1994oyun
00
6481
Кудерек Конгар
00
6482
Andrey CID
00
6483
Sl4xx
101010
6484
dayana.ondar@list.ru
00
6485
sam.starkov@gmail.com
1001002001001002001001001002112110010015215836
6486
Ayarpi Nazaryan
00
6487
Ilya Ivanov
00
6488
okcanaer
100100100
6489
qwertyqazig
10010013213213
6490
PoggyBrashell
00
6491
aslepetz
00
6492
ninakonkova19
00
6493
Максим Уханов
000
6494
nataly@shasheva.ru
00
6495
mezhegeyschool@mail.ru
000
6496
singaevskiyam@gmail.com
00000
6497
Artem.bond.seml2
000
6498
HeyGuys478
00
6499
av.fedchenko
100100100
6500
Артём Швецов
100100200100100100100200100100200100100800
1126127128129130131132133134135154