#
1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678Баллы1234Баллы5678БаллыОбщий балл
6351
saniyperebatov
00
6352
adelfylife
1001006126110001002001001002202100100100983981001002001261
6353
anisimovlev.anisimov
505050
6354
Никита Щербаков
000
6355
sacha.naza
7070000070
6356
vmn3w
0100010010015115215
6357
bo4arovartyom
00
6358
albut-roman
00
6359
olegkostyaartemy
00
6360
razmadzenik
606060
6361
dimonchikbaukov
100100100
6362
gordanil2910@gmail.com
00
6363
Sinorin
00
6364
VitoSTikitoS
31498080
6365
yarullin.st
100100100100100100100100100100200600
6366
rag0nar
00
6367
yurytchbro
000
6368
ax.equals.b
27100127100100200327
6369
ot4.chimb
00
6370
ENERGOBOBYOR
131313
6371
interval159
100100100
6372
Оксана Пшонко
00
6373
tayurus
100100200200
6374
Вадим Серов
000
6375
kostya-ivanov-2005@inbox.ru
00
6376
Dem6166
00
6377
Саша Ланских
00
6378
Иван олег
000
6379
Алина Бегиян
100100100
6380
sss-1994oyun
00
6381
Кудерек Конгар
00
6382
Andrey CID
00
6383
Sl4xx
101010
6384
dayana.ondar@list.ru
00
6385
sam.starkov@gmail.com
1001002001001002001001001002112110010015215836
6386
Ayarpi Nazaryan
00
6387
Ilya Ivanov
00
6388
okcanaer
100100100
6389
qwertyqazig
10010013213213
6390
PoggyBrashell
00
6391
aslepetz
00
6392
ninakonkova19
00
6393
Максим Уханов
000
6394
nataly@shasheva.ru
00
6395
mezhegeyschool@mail.ru
000
6396
singaevskiyam@gmail.com
00000
6397
Artem.bond.seml2
000
6398
HeyGuys478
00
6399
av.fedchenko
100100100
6400
Артём Швецов
100100200100100100100200100100200100100800
1124125126127128129130131132133152