#
1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678ScoreTotal score
6351
anisimovlev.anisimov
505050
6352
Никита Щербаков
000
6353
sacha.naza
7070000070
6354
vmn3w
0100010010015115215
6355
bo4arovartyom
00
6356
albut-roman
00
6357
olegkostyaartemy
00
6358
razmadzenik
606060
6359
dimonchikbaukov
100100100
6360
gordanil2910@gmail.com
00
6361
Sinorin
00
6362
VitoSTikitoS
31498080
6363
yarullin.st
100100100100100100100100100100200600
6364
rag0nar
00
6365
yurytchbro
000
6366
ax.equals.b
27100127100100200327
6367
ot4.chimb
00
6368
ENERGOBOBYOR
131313
6369
interval159
100100100
6370
Оксана Пшонко
00
6371
tayurus
100100200200
6372
Вадим Серов
000
6373
kostya-ivanov-2005@inbox.ru
00
6374
Dem6166
00
6375
Саша Ланских
00
6376
Иван олег
000
6377
Алина Бегиян
100100100
6378
sss-1994oyun
00
6379
Кудерек Конгар
00
6380
Andrey CID
00
6381
Sl4xx
101010
6382
dayana.ondar@list.ru
00
6383
sam.starkov@gmail.com
1001002001001002001001001002112110010015215836
6384
Ayarpi Nazaryan
00
6385
Ilya Ivanov
00
6386
okcanaer
100100100
6387
qwertyqazig
10010013213213
6388
PoggyBrashell
00
6389
aslepetz
00
6390
ninakonkova19
00
6391
Максим Уханов
000
6392
nataly@shasheva.ru
00
6393
mezhegeyschool@mail.ru
000
6394
singaevskiyam@gmail.com
00000
6395
Artem.bond.seml2
000
6396
HeyGuys478
00
6397
av.fedchenko
100100100
6398
Артём Швецов
100100200100100100100200100100200100100800
6399
Светлана Хлобустова
00
6400
kokotewy@gmail.com
00
1124125126127128129130131132133152