#
1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678ScoreTotal score
3151
ylovtsov
10010002001006629172121001001009309721
3152
egorcheremiskin
001004414485851000100329
3153
amphyxs@gmail.com
60100160160
3154
NoName.gg.228
100100100
3155
nikalt.box
00
3156
DA2101Z
000
3157
kravtsovamv
100100100100100100009595395
3158
e.isbrave
100100100
3159
Пувлик Іванов
100100100
3160
Данил Муталлапов
100100100100200
3161
Aurika0Andreeva
00000
3162
dany160301
00
3163
timofey@chulkov.ru.com
00
3164
alikinzhora
00
3165
dmitriy.sudakov2001
000
3166
Гоша Громов
1005015010010020010010066266100100100253251001002001141
3167
khasanov@lyceum.yaconnect.com
00
3168
sh.mishanro@gmail.com
000
3169
attractors.team
00
3170
savely.strizhenkov
00
3171
DanilRybe
1000100100
3172
m.bugryshev@gmail.com
222210010050250100100200472
3173
koshkinmitya25
000
3174
katerul
00
3175
glebko4etkov
141414
3176
alexleha2004@mail.ru
100100100
3177
Степан Клименко
1001002001001001001001000100000500
3178
Игорь Колесников
5005050
3179
naisovan
131313
3180
Николай Крещук
000
3181
belochka200
00
3182
bessonov.vovan2014
0222222
3183
GrishaZabaznov
1000100434310035135278
3184
anje.fedorova2018
000
3185
alexandrova.v1kusya
1000100100
3186
egor.kruglov.52
10065165165
3187
pupkin.goshar
222210010020030302525272710010010130331100100100443441001004133274100100100100400100100100300100100602602213
3188
exlh-ivanov
100100012212212
3189
iodelgn38@gmail.com
00
3190
4 2
000
3191
antonlazarev2005@gmail.com
00
3192
Семен Пак
505050
3193
Темирлан Жарылгамысов
100100200100100200400
3194
magonov2002@mail.ru
858585
3195
marcheez
10010020000200
3196
Нурстан Калдыбаев
2727100100100100100300100100100300727
3197
s-ao
00000
3198
Асанали Агарыс
10026126126
3199
stepan.nazar
00000
3200
bilalrimihanov
10010000100
16061626364656667686981