#
1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678Score1234Score5678ScoreTotal score
3251
ylovtsov
10010002001006629172121001001009309721
3252
egorcheremiskin
001004414485851000100329
3253
amphyxs@gmail.com
60100160160
3254
NoName.gg.228
100100100
3255
nikalt.box
00
3256
DA2101Z
000
3257
ivalip.ivanov@mail.ru
000
3258
kravtsovamv
100100100100100100009595395
3259
e.isbrave
100100100
3260
NikolaiNikolaevichID
00
3261
Пувлик Іванов
100100100
3262
Данил Муталлапов
100100100100200
3263
Aurika0Andreeva
00000
3264
dany160301
00
3265
timofey@chulkov.ru.com
00
3266
alikinzhora
00
3267
dmitriy.sudakov2001
000
3268
Гоша Громов
1005015010010020010010066266100100100253251001002001141
3269
khasanov@lyceum.yaconnect.com
00
3270
sh.mishanro@gmail.com
000
3271
attractors.team
00
3272
savely.strizhenkov
00
3273
DanilRybe
1000100100
3274
m.bugryshev@gmail.com
222210010050250100100200472
3275
koshkinmitya25
000
3276
katerul
00
3277
glebko4etkov
141414
3278
alexleha2004@mail.ru
100100100
3279
Степан Клименко
1001002001001001001001000100000500
3280
Игорь Колесников
5005050
3281
naisovan
131313
3282
Николай Крещук
000
3283
belochka200
00
3284
bessonov.vovan2014
0222222
3285
GrishaZabaznov
1000100434310035135278
3286
anje.fedorova2018
000
3287
alexandrova.v1kusya
1000100100
3288
egor.kruglov.52
10065165165
3289
pupkin.goshar
222210010020030302525272710010010130331100100100443441001004133274100100100100400100100100300100100602602213
3290
exlh-ivanov
100100012212212
3291
iodelgn38@gmail.com
00
3292
4 2
000
3293
antonlazarev2005@gmail.com
00
3294
Семен Пак
505050
3295
Темирлан Жарылгамысов
100100200100100200400
3296
magonov2002@mail.ru
858585
3297
marcheez
10010020000200
3298
Нурстан Калдыбаев
2727100100100100100300100100100300727
3299
s-ao
00000
3300
Асанали Агарыс
10026126126
16263646566676869707184