#
GP30SolvedPenaltyGP30SolvedPenaltyGP30SolvedPenaltyGP30 SumSumTotal penalty
501
xnimor
000000000000
502
CrazyMinistr
000000000000
503
ping128
000000000000
504
bcurcio
01-2200000001-22
505
sriksama
000000000000
506
mcbek4
000000000000
507
oldjunyi
000000000000
508
alexey.enkov
032910223900005530
509
wibkwibk
00001390000139
510
Zakhar Voit
00001290000129
511
Виктор Баринов
000000000000
512
Вадим Шилов
00001470000147
513
Vlad Pisatel
000000000000
514
beka9797
0235601700003363
515
gridnevvvit
01810000000181
516
bulatov
01156013000002186
517
Ержан Мадемиханов
000000000000
518
Kai Hossain
000000000000
519
CleRIC
000000000000
520
tyamgin.ivan
02158023300004191
521
Yermakov
000000000000
522
NurbolSYD
000000000000
523
Vineet Paliwal
0114500000001145
524
Just4Fun
000000000000
525
Chistyakova_Kseniya
000000000000
526
kingofnumbers
000000000000
527
Timur Kamaliev
00001360000136
528
Milanin
026000000026
529
harshit.sharan
00001410000141
530
BogolyubskiyAlexey
000000000000
531
dudkamaster
000000000000
532
teleportcobol
0110001-710000229
533
Sklyack
00002-5900002-59
534
bin.Go
0160016700002127
535
monyura
00002-200002-2
536
dkravchenk0
00001520000152
537
mathhislife
00001300000130
538
Kuchumov-Ilya
015602-80000348
539
lisang
021090216400004273
540
pershik
021160223700004353
541
dimaseversk
000000000000
542
volodya.pytak
000000000000
543
MironLevkov
000000000000
544
Life_is_good
00001560000156
545
michal.z
032940312900006423
546
gblkk
000000000000
547
Tester Allsite
000000000000
548
alexander-yuriev
01220215100003173
549
ckl19941225
02-3000000002-30
550
mexmans
021190322500005344
17891011121314151640