#
GP30SolvedPenaltyGP30SolvedPenaltyGP30SolvedPenaltyGP30 SumSumTotal penalty
1951
aapetrov3
000000000000
1952
yabelyal
000000000000
1953
Ry1a1
000000000000
1954
crushbel
000000000000
1955
Nicholas Jimsheleishvili
02-8314414200014659
1956
Pavel Bezglasniy
000000000000
1957
gusarovmi
00001760000176
1958
khana
000000000000
1959
hinduCoder
000000000000
1960
v.v.melnyk
01410213000003171
1961
abhiranjanlost
000000000000
1962
weichao.luo
00001400000140
1963
k-va
000000
1964
florin.elfus
01480148
1965
Dmitry_Egorov
000000
1966
dm.egerev
000000
1967
ijustneedadump
000000
1968
mchnch
000000
1969
manmonthlee
000000
1970
linar.mukhtarov
000000
1971
muali
000000
1972
cou1d
000000
1973
biszapchasti
000000
1974
boris.guskov
000000
1975
sof.lopatina2012
000000
1976
piknik-inoplanetyn
000000
1977
ilya.krokus
000000
131323334353637383940