#
GP30ЗадачШтрафGP30ЗадачШтрафGP30ЗадачШтрафGP30 СуммаSumОбщий штраф
101
ballon
00002-9200002-92
102
Erel3
0115202169018704408
103
a.kirlitsa
021290218600004315
104
mart
0000217000002170
105
Ruslan
03222021060113206460
106
alex.zabashta
0000210700002107
107
sbasrik
00002270000227
108
MrDindows
019402300320406328
109
KrK
02142021050327107518
110
alexey.enkov
032910223900005530
111
tyamgin.ivan
02158023300004191
112
sas4eka
0274021590211406347
113
Sklyack
00002-5900002-59
114
monyura
00002-200002-2
115
egor-belikov
0000289016003149
116
Kuchumov-Ilya
015602-80000348
117
lisang
021090216400004273
118
pershik
021160223700004353
119
alexander-yuriev
01220215100003173
120
rsemscom
01241028900003330
121
Apostol Gleb
00002890363805727
122
sspafromdut
021600222500004385
123
Dulguun Batmunkh
013190218400003503
124
Anton Alexandrov
021450211000004255
125
Antti Laaksonen
00002570000257
126
nrg3
01138026600003204
127
Smylic
026802-9600004-28
128
Pooya Zafar
0220402350316507404
129
Ian Tullis
00002220000222
130
flashmt
00002-8300002-83
131
Sergey Kreys
0192028600003178
132
Beard
0000215000002150
133
Антон Лапшин
011720212600003298
134
Ilya Korovin
032560239013906334
135
ZakharenkoVadimka
00002680000268
136
homosappiens
03345023800005383
137
logvinov.leon
000024401320376
138
christianto.handojo
0000213500002135
139
nkurtov
23-902-11710458129-68
140
mayorov.m.a
02220243026706132
141
SwingLifeAway
011880215100003339
142
AC-93
00002250018703337
143
HIR180
01790226000003339
144
Kensuke Imanishi
0329102-3200005259
145
mr.cehce
00002136017103207
146
Sammarize
02-115025503-2007-80
147
chenjiyu
000022320112003352
148
fetetriste
028602-370213506184
149
mipt.vi002
0000210600002106
150
silin-i-v
01235024700003282
1234567891040