#
GP30SolvedPenaltyGP30SolvedPenaltyGP30SolvedPenaltyGP30 SumSumTotal penalty
101
mart
0000217000002170
102
Ruslan
03222021060113206460
103
alex.zabashta
0000210700002107
104
sbasrik
00002270000227
105
MrDindows
019402300320406328
106
KrK
02142021050327107518
107
alexey.enkov
032910223900005530
108
tyamgin.ivan
02158023300004191
109
sas4eka
0274021590211406347
110
Sklyack
00002-5900002-59
111
monyura
00002-200002-2
112
egor-belikov
0000289016003149
113
Kuchumov-Ilya
015602-80000348
114
lisang
021090216400004273
115
pershik
021160223700004353
116
alexander-yuriev
01220215100003173
117
rsemscom
01241028900003330
118
Apostol Gleb
00002890363805727
119
sspafromdut
021600222500004385
120
Dulguun Batmunkh
013190218400003503
121
Anton Alexandrov
021450211000004255
122
Antti Laaksonen
00002570000257
123
nrg3
01138026600003204
124
Smylic
026802-9600004-28
125
Pooya Zafar
0220402350316507404
126
Ian Tullis
00002220000222
127
flashmt
00002-8300002-83
128
Sergey Kreys
0192028600003178
129
Beard
0000215000002150
130
Антон Лапшин
011720212600003298
131
Ilya Korovin
032560239013906334
132
ZakharenkoVadimka
00002680000268
133
homosappiens
03345023800005383
134
logvinov.leon
000024401320376
135
christianto.handojo
0000213500002135
136
nkurtov
23-902-11710458129-68
137
mayorov.m.a
02220243026706132
138
SwingLifeAway
011880215100003339
139
AC-93
00002250018703337
140
HIR180
01790226000003339
141
Kensuke Imanishi
0329102-3200005259
142
mr.cehce
00002136017103207
143
Sammarize
02-115025503-2007-80
144
chenjiyu
000022320112003352
145
fetetriste
028602-370213506184
146
mipt.vi002
0000210600002106
147
silin-i-v
01235024700003282
148
Najmuz Sakib
0000211600002116
149
lzslzs
00002-500002-5
150
IgorL
0221302-7016305269
1234567891040