#
GP30ЗадачШтрафGP30ЗадачШтрафGP30ЗадачШтрафGP30 СуммаSumОбщий штраф
301
Nafis Sadique
01590110200002161
302
ReMaker
00001210000121
303
Jakub Tarnawski
13101-7000014-69
304
Nocawy
00001130000113
305
Dmytro Patkovskyi
00001-6800001-68
306
KangYangyang
01210160000227
307
eduardpi
02163011110112204396
308
chenyehai737
0000112300001123
309
dronoffilya
000018000018
310
yichunyin.dlib
00001-4000001-40
311
BEASTBISHOP
00001550000155
312
yura.chuy
00001140000114
313
Юлия Абдрашитова
00001-6600001-66
314
AzatYusupov1990
0218401-7001-160498
315
lam
00001430000143
316
walk.upon
00001940000194
317
riadnh
00001100000110
318
marekmystkowski
01870114200002229
319
jealousing
00001380000138
320
bendern
021090139012104169
321
n0d1r
00001570000157
322
free-damir
0000117800001178
323
s.slunkov
00001470000147
324
JayYe1994
00001230000123
325
Gleb Keselman
00001360000136
326
mikhail-gorbachev86
00001620000162
327
quvondiq1993
0000114800001148
328
Beiyu Li
01254013100002285
329
kyuridenamida
0214001-610000379
330
Андрей Меркулов
014601390000285
331
Worrachate Bosri
01184013000002214
332
mak.art.nik
00001-700001-7
333
hiukim
00001120000112
334
bangla.vai
00001640000164
335
coder.bd
00001240000124
336
takeshi.sugiyama
015201120000264
337
sune2
00001720000172
338
taras.trumen
011380113300002271
339
ainta1
1542940172000155366
340
AvadaKedavra
000018000018
341
a13xp0p0v88
00001820000182
342
oles.malezhik
00001750000175
343
sodaBeta
00001730000173
344
adambak
00001370000137
345
yosupo
00001680000168
346
lyoz
00001770000177
347
debez
00001890000189
348
ezhikcoder
00001130000113
349
Ming Chia Chung
00001690000169
350
vasiliev.paul
00001360000136
1345678910111240