#
GP30SolvedPenaltyGP30SolvedPenaltyGP30SolvedPenaltyGP30 SumSumTotal penalty
301
Тимофей Ющенко
000000000000
302
Kenny_HORROR
10052740000001005274
303
dagon
000000000000
304
Pavel Chadnov
000000000000
305
Alexander Udalov
000000000000
306
poldnev
0212801-610000367
307
lig
000000000000
308
dalex
00001310000131
309
webreh
03940000000394
310
Нуржан Дюсеналиев
000000000000
311
iscsi
0331401-7000004244
312
szalivako
0121201800002220
313
AndreySiunov
031890323900006428
314
p1uton
000000000000
315
mwasiav
000000000000
316
facepalmlite
000000000000
317
mycodef
000000000000
318
zonabe
000000000000
319
Copymaster
000000000000
320
gerald.agapov
032390330100006540
321
Nikita Beloglazov
01650000000165
322
omelyanenko
000000000000
323
oleg.tanasyuk
000000000000
324
kovsharovanton
01580000000158
325
Kernel Jimm
000000000000
326
FPV0206
01550000000155
327
Jedi_Knight
03175505217000508392
328
jzjsuper
000000000000
329
bnkaki
000000000000
330
Sokolov
000000000000
331
lazzrov
000000000000
332
Михаил Кормышов
000000000000
333
zxybazh
000000000000
334
bur4ikspb
000000000000
335
jamalir
011340113600002270
336
brybdylov
000000000000
337
ginz.spam
000000000000
338
qiu.george
000000000000
339
Al.Cash07
02950000000295
340
sdryapko1
000014000014
341
aRSeniy
000000000000
342
andrey-tsb
0211300000002113
343
maximsadym
000000000000
344
avolchek
0227700000002277
345
havaliza
000000000000
346
alex.lap
000000000000
347
alexey-rastaturin
000000000000
348
JunqiaoWang
000000000000
349
geek7
000000000000
350
ilye
0214000000002140
1345678910111240