#
GP30SolvedPenaltyGP30SolvedPenaltyGP30SolvedPenaltyGP30 SumSumTotal penalty
1
Misha100896
0255202980116805818
2
izban
0344264284011168737
3
Tung nguyen khac
0238400000002384
4
beka9797
0235601700003363
5
Шах Егор
0234700000002347
6
homosappiens
03345023800005383
7
Dulguun Batmunkh
013190218400003503
8
jehad131
03319015011505339
9
Mohammad.JRS
0331701440213206493
10
iscsi
0331401-7000004244
11
zhyang
0231302110017705500
12
LinKin
03306012500004331
13
nik.ioffe
0330200000003302
14
michal.z
032940312900006423
15
yongheng5871
03293035803-5209299
16
Ilya
03292032250321209729
17
alexey.enkov
032910223900005530
18
Kensuke Imanishi
0329102-3200005259
19
mikhailOK
032841341663251784512628
20
shiro.midnight
022820000218804470
21
avolchek
0227700000002277
22
forest
0127700000001277
23
Наталья Гинзбург
03276031200322009616
24
savinov
0327500000003275
25
RogulenkoSV
0327500000003275
26
Сергей Александр
022720212000004392
27
sergei.yesipenko
03272028700005359
28
maciej.klimek
03271124169000127440
29
eshavlyugin
0326900000003269
30
edly01
0326900000003269
31
Andrii Sydorchuk
0326600000003266
32
sheepforever
03266942100216499640
33
hanjayyang
0325802-220429609532
34
Ilya Korovin
032560239013906334
35
aust42
032550325000006505
36
Beiyu Li
01254013100002285
37
exod40
0325100000003251
38
alexeykuzmin0
0325100000003251
39
soniakac93
022500218100004431
40
Антон Лунёв
032470330800006555
41
bd1916
0324502-3700005208
42
treshaque
0224400000002244
43
Darkgt
0224200000002242
44
rsemscom
01241028900003330
45
gerald.agapov
032390330100006540
46
runar.khalikov
02238015014604289
47
xhae
03236000031506251
48
chavit92
032360313400006370
49
silin-i-v
01235024700003282
50
Lovro Puzar
03232000039406326
1234567891040