18 июл 2018, 12:51:53
начало:
27 апр 2017, 07:00:00
конец:
27 апр 2017, 12:00:00
длительность:
05:00:00
Последний правильный ответ:F,[GYMN1+GYMN1+SCH3] klinbanerrrrr: Klimko, Siachko, Nestsiarovich,04:57
Последнее отправленное решение:E,[BSU] Cookies: Lukyanov, Kim, Vityaz,04:59
A
19/68
B
45/126
C
46/183
D
0/1
E
5/27
F
15/121
G
46/88
H
3/21
I
51/74
J
1/10
ОчкиШтраф
1
[ITMO] Eat less - Drink more: Budin, Putilin, Yakutov
+2
02:31
+
00:22
+
00:47
+
02:59
+
01:43
+
00:15
+
01:57
+
00:09
+2
04:49
91015
2
[BSUIR] Belarusian SUIR 2: Sobal, Volchek, Vistyazh
+
00:57
+
00:42
+1
00:37
+1
03:20
+1
01:51
+
00:26
+1
03:46
+
00:05
8788
3
[BSU] #Team Work: Vilcheuski, Sataneuski, Karabeinikau
+1
00:58
+
00:47
+
01:18
+1
04:11
+1
01:54
+
00:32
+3
03:11
+
00:10
8905
4
[MIPT] Fire Ferrets: Stepanov, Sergunin, Kalinichenko
+
01:51
+3
01:37
+2
01:16
+
03:35
+3
04:40
+
01:09
+
00:04
71015
5
[MoscowSU] Narwhales: Khalin, Pobegailo, Pavlov
+1
03:37
+1
01:03
+2
01:31
+4
04:36
+1
02:34
+
00:39
-2
04:59
+
00:06
71028
6
[BSU] MINistry of programming: Natalevich, Medyanikov, Hrechykha
+
01:47
+
00:43
+
00:59
+2
03:50
+
00:23
+
00:10
6513
7
[KhNURE] Energy: Vallas, Aslandukov, Shanin
+
01:38
+2
00:59
+
01:16
+1
03:18
+
01:05
-4
04:59
+
00:05
-1
04:10
6562
8
[ITMO] [OMTI]: Turaev, Stanislav, Mikhaylov
+
03:18
+
00:52
+1
01:15
-10
04:59
+2
02:29
+
00:44
-4
04:58
+
00:14
6595
9
[CYF] Мозырь, КЮП #1 [КИК]: Vishnevskiy, Kameko, Shilyaev
+
03:19
+1
00:47
+2
01:45
+2
02:39
+
01:20
+1
00:12
6725
10
[VU] AllSubmissionsMatter: Klimavicius
+1
02:06
+1
01:11
+
01:21
+4
04:40
+
01:31
+1
00:13
6803
11
[ITMO] КоБРа: Burakov, Kostlivtsev, Berinchik
+1
00:52
+
01:51
+5
02:35
+3
04:57
+
01:00
-4
04:53
+
00:09
6866
12
[BSUIR] Daddys: Rozhkov, Darashkevich, Tilyupo
+1
01:58
+2
01:42
+4
00:56
+3
04:13
+
02:18
+
00:21
6891
13
[GYMN1+GYMN8+SCH2] ЛЕСКИН ШИШ: Kornejchik, Petuhovsky, Gulin
+8
03:53
+
01:29
+5
00:51
-4
04:58
+
02:47
+1
01:17
+
00:04
6903
14
[LyceumBSU] Рома, НЕ ЛЕЗЬ!: Melnichenka, Anishchenko, Mikhniuk
+5
03:27
+3
02:25
+1
01:55
+1
04:28
+
01:46
+
00:45
61090
15
[BSU] Cookies: Lukyanov, Kim, Vityaz
+
04:16
+
00:36
+1
00:21
-1
04:59
+
00:10
+
00:04
5348
16
[UW] Беларуская Варшава: Senchanka, Sobal, Matusevich
+
02:34
+1
01:07
+
01:14
-3
04:59
+
00:38
+
00:10
5366
17
[MIPT] Nonsense: Machula, Komendantian, Kulkov
+2
01:18
+3
00:42
+1
01:31
-10
04:20
+
00:21
+
00:18
5372
18
[BSUIR] 10e9+7: Dukhounik, Udovin, Butoma
+4
03:53
+1
01:52
+
02:23
-1
04:45
-2
04:04
+
01:00
+1
00:09
5679
19
[YarSU] #1: Akhremenko, Krainov, Toropova
+
04:47
+2
02:13
+4
01:12
+
02:03
+
00:08
5745
20
[GYMN1+GYMN1+SCH3] klinbanerrrrr: Klimko, Siachko, Nestsiarovich
-9
04:59
+3
01:21
+4
02:09
+2
04:57
+
00:52
+1
00:31
5792
21
[GYMN56+GYMN51+GYMN] Гомель 2: Protski, Titenok, Birych
+
00:59
+2
01:34
-6
04:59
+
00:52
+
00:08
4254
22
[BSUIR] toxablack96: Kazak, Kutseiko, Varfalameyeu
+
01:55
+1
00:24
-1
04:13
+
01:31
+
00:32
4283
23
[MISiS] c-mans: Ilyuhin, Erdneev, Razumniy
-5
04:58
+3
01:58
+1
00:53
+
01:15
+
00:10
4338
24
[KantFU] Kant FU: Knizhnik, Kozhunov, Demchenko
-2
04:57
+1
00:42
+3
02:12
+
01:40
+
00:24
4380
25
[LU] Galat: Klevickis, Larka, Civkulis
+2
01:24
+4
02:16
-2
03:58
+
00:44
+
00:06
4392
26
[GrSU] #1: Kolosov, Adynets, Vilcheuski
+
01:22
+3
03:19
+
00:49
+
00:19
4410
27
[KFU] Just Polyte: Yagafarov, Ilikayev, Kashirin
+2
03:01
+1
01:39
+
01:56
+
00:29
4487
28
[MSU] Bots: Gamezo, Matsiushonak, Marchenko
+1
02:19
+
03:10
+
01:48
+1
00:22
4500
29
[BSUIR] Omerta: Yushkevich, Novikov, Gurik
+4
02:00
+
02:17
+3
01:36
+
00:24
4518
30
[SCH3+LyceumBRU+GYMN3] *JustRandomName*: Kamenko, Budniak, Boben
+1
02:03
+4
03:17
-21
04:46
+
01:43
+1
00:22
4567
31
[TUIT] Alva: Akhmadaliyev, Murtozakulov, Juraev
+
02:40
+3
04:39
+1
00:47
+
00:04
4571
32
[PNL+NZ] Kiev_145: Nikolaev, Vakhitov, Potiomkin
-2
01:19
+1
02:17
+6
02:50
-4
04:59
+
01:48
+
00:49
4606
33-34
[BSUIR] 1+1+1: Tumanau, Zakharenko, Skomoroshchenko
+8
03:04
+1
02:12
-3
04:52
+1
01:31
+
00:05
4614
33-34
[KhNURE] rm -rf: Panchenko, Kalmetieva, Hladush
+2
01:36
+2
03:53
+1
02:29
+
00:34
4614
35
[BSUIR] GreenCode: Shmatkov, Lapotko, Kindruk
+3
02:55
+1
03:12
-11
04:59
+1
02:15
+
00:24
4627
36
[PetrSU] #2: Ermolin, Alkin, Titov
+3
03:22
+2
01:07
-11
04:58
+1
03:47
+1
00:27
4665
37
[LyceumBSU] Тройничок: Gribanov, Samakhavetc, Sechko
+3
03:33
+2
03:11
-6
04:59
+
02:19
+1
00:37
4701
38
[BSUIR] напосаШОК: Lashchenko, Limontov, Tishkovski
+4
01:16
+7
04:07
+
02:47
+1
00:12
4743
39
[SCH2] Lun 2: Nekrashevich, Filinovich
+4
04:27
+
01:35
+2
03:40
+1
00:29
4752
40
[GYMN6+GYMN20+GYMN146] 0x03: Shavel, Aleksandrovich, Koleda
+2
03:09
+7
04:57
+
01:09
+
00:28
4766
41
[BSU] Баклажан: Puzyrnyi, Anishchanka, Doroshev
-2
04:59
+1
02:28
+1
02:56
+2
03:52
+
02:29
4786
42
[CYF] Мозырь, КЮП #2 [КБУ]: Pivovarov, Krivosheev, Piskun
-2
04:46
+
04:23
+10
04:08
+
02:51
+3
01:08
41011
43
[TUIT] Tashkent U of IT: Ismoilov, Islomov, Abdukarimov
+3
03:36
-14
04:58
+
01:05
+1
00:27
3388
44
[NULP] Disciples: Gultaichuk, Tropets, Voloshyn
+5
04:23
-1
04:59
+
02:49
+
00:09
3542
45
[BrSU] Young Programmers: Solopov, Patsiomkin, Karpovich
+1
03:05
-14
04:18
+
02:13
+2
03:11
3570
46
[VU] GetInTheVan: Strimaitis, Valiunas, Genys
+6
03:03
+1
04:14
+2
00:22
-6
04:58
3639
47
[KFU] Kazan Federal U #3: Serov, Nigmatullin, Azimov
+1
03:32
-2
04:59
+2
00:17
2289
48
[MISiS] Грустный Калмык: Lyanov, Chirvonaya, -Kholodyakov
-2
04:59
+4
03:57
+
00:11
2329
49
[VSU] A: Tsvirko, Zinkevich, Mikhailov
-1
00:18
+3
04:43
-7
04:59
+3
00:59
2463
50-51
[GrSU] #2: Gomanchuk, Lopata
-18
04:55
+
00:19
119
12