начало:
конец:
длительность:
05:00:00
Последний правильный ответ:I,Irkutsk SU 3: Mindtravellers (Antonov, Eduard, Chumachenko),04:59
Последнее отправленное решение:I,Irkutsk SU 3: Mindtravellers (Antonov, Eduard, Chumachenko),04:59
A
64/69
B
17/207
C
21/340
D
2/7
E
0/0
F
6/25
G
18/142
H
5/53
I
3/11
J
31/162
K
18/80
ОчкиШтраф
51
Norilsk SII 9: go go power rangers (Skvortsov, Khodzinsky, Kondakov)
+
00:15
-1
01:18
-1
04:18
115
52-53
Norilsk SII 3: HakunaMatata (Rajabov, Yagubov, Muratov)
+
00:17
-11
04:50
117
52-53
Norilsk SII 2: ITeens (Pargachev, Evgenevich, Krivko)
+
00:17
-12
04:56
117
54-56
Irkutsk S Transport U 1 (Pechkin, Platonov, ROMANOV)
+
00:18
-5
04:34
-8
04:45
-2
02:43
118
54-56
ISIT SFU 6: SilverNumber (Bakiev, Zakhrulloev, Aryutkin)
+
00:18
-1
02:50
-8
04:17
118
54-56
Norilsk SII 4: GachiClub (Dotsenko, Ursulyan, Kolomiets)
+
00:18
-3
01:27
-2
03:20
-5
04:23
118
57
Norilsk SII 12: Pikachu (Bayramov, Kolokolova, Medvedev)
+
00:20
-8
02:36
-5
04:09
120
58
East-Siberian SUTM 4: Limongrad (Slabukha, Prizhimov, Zandaraev)
+1
00:04
-22
04:56
-3
00:44
-7
02:52
-5
03:31
124
59
Norilsk SII 13: Onibackup (Sarashakov, Volkov, Bondarenko)
+1
00:16
-9
03:26
-6
03:43
136
60
Transbaikal SU 4: ItsJustABug (Shalimov, Shchastnaya, Lomakina)
+1
00:18
-2
04:20
138
61
Norilsk SII 11: Hokagie team (Pavlenko, KUROPYATNIKOV, Dikova)
+
00:40
-1
01:44
-3
03:43
-1
03:49
140
62
Norilsk SII 8: Intellect (Bayramov, Gakimov, Kafarzada)
+2
00:53
-7
04:25
193
63
* Trainer
+
02:31
-1
02:36
1151
64
Irkutsk S Transport U 5: Transport (Litvintsev, Korotkov, Ilkov)
+
03:15
-3
03:01
1195
12