начало:
конец:
длительность:
05:00:00
Последний правильный ответ:F,* Вне конкурса (Khakas TI SFU),04:57
Последнее отправленное решение:L,ISIT SFU 5 (Petrov, Mertsev, Assaulyanov),04:59
A
36/73
B
2/24
C
34/49
D
1/42
E
28/33
F
27/41
G
2/36
H
0/1
I
3/24
J
4/33
K
3/7
L
17/165
ОчкиШтраф
1
* IMCS SFU 2 (Ryabushev)
+
00:07
+
00:18
+
00:44
+1
01:13
+3
04:09
+2
04:53
+
03:17
+
04:05
+3
01:48
91419
2
* ISIT SFU 8 (Rechitsky)
+
01:11
+
01:18
+
01:42
+
02:02
+2
03:35
+
03:54
+
02:51
+3
04:48
+
02:16
91519
3
* Центр профессионального самоопределения, Красноярск #1 (Лалетин, Осипенко, Смолин)
+
00:06
+
00:24
-1
01:09
+
00:45
+
03:11
+
02:32
+1
03:48
+
03:02
+5
04:01
81192
4
* Лицей 174, Зеленогорск #1 (Федотов, Меньших, Антонов)
+
00:13
-1
03:09
+
00:26
+
01:34
+1
02:23
-5
04:57
+
02:50
+1
01:28
6577
5
Buryat SU 2 (Sesegma, Guslyakov, Badagarov)
+
00:22
+3
04:54
+
00:20
+
01:00
+2
01:47
-2
04:01
+3
02:24
6810
6
IMCS SFU 1: Last Hope (Durakov, Goncharik, Sukhikh)
+
00:12
+
00:30
+
00:56
+1
00:45
-7
04:51
-8
03:33
+
01:35
5260
7
ISU IMEI 2 (Sosnerzh, Antonov, Chumachenko)
+
00:13
+
00:19
-5
02:56
+
01:46
+
00:56
+2
00:39
5274
8
ISU IMEI 1 (Manich, Semenov, Latyshev)
+
00:13
+
00:19
+1
01:23
+
01:32
-1
02:54
-11
04:59
+1
00:42
5290
9
East-Siberian SUTM 1 (Timofeev, Bolsoboev, Zhigdorzhiev)
+
00:36
+
00:11
-1
01:30
+
01:05
+
02:10
-4
04:54
-2
04:46
+3
01:18
5382
10
ISIT SFU 3 (Yovenko, Shapovalov, Samodelov)
+
00:14
-5
04:54
+
00:31
+
02:18
+
01:13
+3
02:27
5465
11
ISIT SFU 7 (Levanyuk, Halturin, Gritsiv)
+
00:09
+
00:31
+
02:20
+1
00:44
-4
04:59
+3
03:04
5491
12
East-Siberian SUTM 2 (Badaev, Veselov, Nadmitov)
+
00:51
+
00:10
-1
01:13
+
00:48
+
02:45
-3
04:37
-3
04:21
-1
04:38
+4
02:18
5494
13
Никита Николаевский
+2
00:20
+
01:54
+
00:39
+
02:04
-8
04:28
+7
01:46
5586
14-15
ISIT SFU 2: NAIT (Zelenin, Platonov, Melnikov)
+
00:20
+
00:13
+
02:09
+
02:27
+3
03:51
5602
14-15
exvayn
+
00:58
+
00:41
+
00:31
+
01:06
+7
04:24
5602
16
Buryat SU 1 (Filippov, Bykova, Maltsev)
+
00:10
+
00:14
+
00:58
+1
01:28
-7
04:48
-1
01:37
-3
04:41
-18
04:55
4192
17
darmaheev
+1
00:36
+
00:31
+
01:06
+1
01:21
4256
18
BSUoel (Savin, Fontosh, Golyandin)
+
00:19
+
00:39
+
01:43
+1
02:29
-2
04:27
-7
04:58
4332
19
ISIT SFU 1 (Vagner, Spiridonov, Nikonirov)
+1
00:29
+
00:12
-4
03:52
+
01:02
+
03:39
-2
02:48
-9
04:57
4344
20
vsgutuzb6352015
+
00:10
+1
00:56
+
02:21
+
02:36
4385
21
Irkutsk STU (Fefelov, Skorobogatov, Chekan)
+
00:10
+
00:17
-1
03:40
+
01:20
-1
03:15
+5
04:17
4466
22
KhSU1 (Dron, Zemlyanikin, Tumoyakov)
+
00:25
+
00:50
+
02:24
+1
03:58
-5
04:55
4479
23
ISIT SFU 4: WardRuna (Zaytsev, Shilov, Andreyanov)
+
00:11
+1
00:36
-2
01:52
+
04:32
+
04:16
-7
03:33
4596
24
KhSU2 (Popov, Naletov, Bagaev)
+3
01:41
+
01:47
+
03:17
+1
04:29
-11
04:59
4755
25
* Вне конкурса (KrsSPedU)
+3
02:40
+
02:57
+
04:03
+
03:34
-1
04:33
4856
26
ISIT SFU 6 (Okishev, Skripkin, Postovalova)
+1
00:21
+
00:38
+1
02:11
-15
04:52
3231
27
Лев Кислов
+
01:11
+1
01:23
+3
00:28
3263
28
ISIT SFU 5 (Petrov, Mertsev, Assaulyanov)
+
00:42
-4
03:00
+1
01:20
+2
03:55
-1
03:06
-4
04:59
3419
29
ditesv
+2
02:18
+2
02:14
+4
03:52
3664
30
* Вне конкурса (Khakas TI SFU)
+8
04:00
+2
01:55
+1
04:57
3873
31
vitya.filippow
+
00:08
-2
01:58
+
01:06
275
32
heavenly.rider
+1
00:25
-5
02:25
+
00:43
288
33
United SFU (Simonov, Ryabikin, Maruschak)
+2
02:01
+
03:13
2355
34
Krasnoyarsk SPedU (Strelnikova, Stankovskii, Gilyazov)
+4
03:38
+
01:38
-17
04:28
2396
35
Transbaikal State University (Lomov, Perfiliev, Baklanov)
+3
00:29
+4
04:09
-17
04:50
-1
04:45
-1
04:58
2418
36
garbart
+
00:02
-5
01:11
12
37
kasperskei1996
+
00:25
-2
01:48
-1
02:22
125
38
Khakas TI SFU (Gorbik, Maynagashev, Strogiy)
-3
04:51
+1
02:53
1193
39
deezy135
+
03:36
1216
40-43
ustyantsev.r
-1
00:43
-2
02:01
00
40-43
b2009mv
-2
01:51
00
40-43
saenko.dmitry2012
-1
01:46
00
40-43
IUBPE (Kuzmenko, Vetlugin, Nechkin)
-2
02:02
00